ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Informacje ogólne
Informacje ogólne

Nazwa jednostki:

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Ul. Polna 33
83-250 Skarszewy
NIP :  592-19-46-051
REGON : 192027903
Tel/Fax : 58 588 25 67

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Nr konta : 54 8340 0001 0112 4230 2000 0002

Godziny przyjęć interesantów :

Prezes Zarządu Zbigniew Pruszak przyjmuje interesantów :

Wtorek,  Piątek  w godz. 7.00 do 9.00

Sprawy pilne ( w terminie innym niż podane) po uprzednim, telefonicznym umówieniu się

Sprawy:

 • Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków :
 • Umowy zawierane są z właścicielami bądź zarządcami nieruchomości. Po spełnieniu warunków związanych z odbiorem przyłącza i zalegalizowaniem licznika.

Wymagane dokumenty :
- protokół odbioru przyłącza wod-kan.
- dokument potwierdzający własność nieruchomości.

W przypadku przepisania umowy, należy dysponować protokołem zdawczo – odbiorczym, zawierającym nr wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron.

 • Warunki techniczne :

W celu uzyskania warunków technicznych należy złożyć stosowny wniosek dostępny w drukach do pobrania tutaj : link wniosek o wydanie warunków technicznych.
Do wniosku należy dołączyć :
- akt notarialny,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym obiektem i istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
- opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 

 • Uzgodnienie projektu.

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana uzgodnieniem dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powinna złożyć następujące dokumenty:

- pisemny wniosek o uzgodnienie projektu,

- projekt techniczny w trzech egzemplarzach.
 

 •  Wykonanie przyłącza.

W przypadku zlecenia inwestycji związanych z budową sieci wod-kan zapraszamy do siedziby spółki w celu przygotowania kalkulacji robót. Kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego rozumiane jest przez nas jako pełne wykonanie wszystkich czynności od wykonanie przyłącza aż do podania wody do urządzeń domowych. Odbiór techniczny, zalegalizowanie licznika i podpisanie umowy.
 
Jeśli klient zamierza wykonać przyłącze wodociągowe lub odcinek sieci wodociągowej we własnym zakresie, my wykonamy włączenie tych instalacji do sieci. Należy jednak zgłosić termin rozpoczęcia robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem a odbiór techniczny dokonywany jest przez pracownika naszej spółki, w otwartym wykopie.  

 • Założenie wodomierza.

Usługa wykonywana na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie. Opłata wg obowiązującego cennika.

 • Plombowanie wodomierza.

 Każdy licznik powinien być zaplombowany przez pracownika GWiK. Opłata wg obowiązującego cennika.
 

 • Odbiór przyłącza wod-kan.

Wybudowane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu robót budowlano-montażowych na placu budowy w zakresie :
- w przypadku przyłącza wodociągowego – na odcinku od miejsca włączenia do sieci do zaworu za wodomierzem głównym wraz z zaworem i podejściem pod wodomierz;
- w przypadku przyłącza kanalizacyjnego – na odcinku od włączenia do sieci wraz z miejscem włączenia do studzienki na terenie przyłączanej nieruchomości.

Wykonawca robót przyłączeniowych zgłasza do GWIK gotowość do odbioru i ustala termin odbioru. Odbioru dokonuje przedstawiciel GWIK w obecności wykonawcy i inwestora przyłączy.
Po potwierdzeniu prawidłowości wykonanych robót przedstawiciel GWIK zezwala na zasypanie wykopu. Przed zasypaniem wykopu inwestor zleca uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji wybudowanych rurociągów, zawierającej domiary do punktów stałych w terenie dla rurociągów i kształtek, współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych, rzędne posadowienia rurociągów i studzienek.

Protokół odbioru jest potwierdzeniem przydatności przyłączy do eksploatacji. Stanowi on podstawę do wykonania montażu wodomierza głównego, sporządzenia protokołu odbioru wodomierza i uruchomienia przyłącza wodociągowego oraz zezwolenia na rozpoczęcie zrzutu ścieków w przypadku przyłącza kanalizacyjnego.

Odbiór przyłącza wykonywany jest jako usługa płatna.
Za czynności związane z odbiorem GWiK wystawia fakturę VAT wg obowiązującego cennika.
 

 • Rozliczanie stanów wodomierzy i przyjmowanie zapłat.

Kasa w siedzibie Spółki czynna od pon do pt w godz.  7.00 – 15.00
Wodomierze odczytywane są zgodnie z harmonogramem odczytów w zależności od wysokości poboru wody, rejonu odczytowego.
U odbiorców indywidualnych odczyt przeprowadzany jest raz na miesiąc.
Odczyty wykonywane są w dni robocze. Jeśli inkasent nie zastanie Odbiorcy w domu, zostawia powiadomienie.
Prosimy wówczas o podanie telefonicznie aktualnego odczytu wskazań wodomierza.


Awarie można zgłaszać pod nr tel 58 588 25 67 czynnym całą dobę.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »