ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Zadania i usługi świadczone przez GOPS
Zadania i usługi świadczone przez GOPS

1. Dział pomocy społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Dział mieści się  pokojach nr 1, nr 2, nr 11.

Do spraw działu pomocy społecznej należy:
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń (np. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe),
 • praca socjalna (w tym pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, poradnictwo),
 • organizowanie i świadczeni usług opiekuńczych,
 • zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,
 • kierowanie osób tego wymagających do ośrodków wsparcia, domów pomocy społeczne, schronisk dla bezdomnych,
 • dożywianie,
 • sprawienie pogrzebu.
Do uzyskania pomocy finansowej niezbędne są zaświadczenia o osiągniętych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. GOPS nie pobiera opłat od złożonych wniosków. Do uzyskania pomocy w formie pracy socjalnej nie są wymagane żadne dokumenty. Wnioski o pomoc można składać ustnie, jak również pisemnie ( w formie opisu swojej sytuacji rodzinnej i socjalno-bytowej). Podania o pomoc finansową są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż 1 miesiąc od złożenia wniosku.
Odwołania od decyzji administracyjnych można składać w terminie 14 dni od otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora GOPS.
 
2. Dział świadczeń rodzinnych realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz prowadzeniem postepowań wobec dłużników alimentacyjnych. Dział mieści się  w pokoju nr 5.
 
Do spraw działu świadczeń rodzinnych  należy:
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia prze dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • przyznawanie i wypłacanie zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • prowadzenie postepowań wobec dłużników alimentacyjnych.
W celu uzyskania świadczeń rodzinnych należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami tj. odpowiednio zaświadczenie o dochodach wydane przez Urząd Skarbowy, akty urodzenia dziecka, dowód osobisty, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, orzeczenie o niepełnosprawności i inne w zależności od świadczenia. Wnioski o świadczenia rodzinne dostępne są w siedzibie GOPS. Za złożenie wniosku GOPS nie pobiera opłat. Wnioski złożone do dnia 5-tego danego miesiąca wraz z kompletem dokumentów są rozpatrywane do 15 –tego dnia miesiąca. Wnioski złożone po 5-tym dniu miesiąca są rozpatrywane najpóźniej do 15-tego dnia miesiąca następnego.
W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami tj. prawomocny wyrok zasadzający alimenty, ugodę lub postanowienie sądu o przyznanych świadczeniach, DO wnioskodawcy, akty urodzenia dzieci, zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych.
Odwołania od decyzji administracyjnych można składać w terminie 14 dni od otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora GOPS. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »