ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Druki arrow Wykaz druków
Karta informacyjna dotycząca opinii urbanistycznej

OPINIA URBANISTYCZNA - Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI
SKARSZEWY
tel. (0-58) 5882201 fax (0-58) 58826 51

Każdy ma prawo otrzymania wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego przeznaczenie terenu.

I. We wniosku (druk do pobrania) należy podać: Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres). Dane identyfikacyjne nieruchomości, której przeznaczenie chcemy poznać - adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer działki.

II. Uwagi:
•    Do wniosku należy dołączyć fragment mapy obejmującej obszar objęty wnioskiem.
•    W celu uzyskania informacji o przeznaczeniu terenu w planach, które straciły ważność należy wystąpić o wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu
III. TRYB ODWOŁAWCZY
Brak

IV. OPŁATA SKARBOWA
•    od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego:
- do 5 stron – 30 zł
- powyżej 5 stron – 50 zł
•    od wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:
za każdą wchodzącą w skład wyrysu
- pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
- nie więcej niż– 200 zł
•    za wypis ze studium – 30 zł
V. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.)
VI. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 14 dni

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
-Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »