ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Druki arrow Wykaz druków
Karta informacyjna w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/lokalizacji inwestycji celu publicznego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI
SKARSZEWY
tel. (0-58) 5882201 fax (0-58) 58826 51

Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek inwestora.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (druk do pobrania )

   Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (druk do pobrania )

2. 3 egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopii mapy ewidencyjnej z określonymi granicami terenu objętego wnioskiem, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:1000 lub 1:2000 (na mapach można nie oznaczać granic obszaru inwestycji, jeżeli zostanie dołączona dodatkowa kserokopia mapy z wymaganymi oznaczeniami).

3. Opracowanie zawierające określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych przedstawione w formie opisowej i graficznej.

4. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.

5. W zależności od potrzeb:

a. umowę gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w wodę i oraz odbiór ścieków (Gminne Wodociągi i Kanializacja Sp. z o.o., ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy);

b. umowę gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w energię elektryczną (ENERGA S.A., ul. Pelplińska 24, 83-200 Starogard Gd.)

c. dokument potwierdzający służebność gruntową gwarantującą dostęp do drogi publicznej.

II. UWAGI

1. Mapę zasadniczą lub mapę ewidencyjną można nabyć w Starostwie Powiatowym ul. Kościuszki 17, 83–200 Starogard Gd.

2. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

3. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

4. Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgoda strony, na rzecz, której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

III. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

IV. OPŁATA SKARBOWA

· za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 107 zł

· za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 56 zł

· decyzja o warunkach zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej

V. PODSTAWA PRAWNA

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.)

· Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)

VI. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
-Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »