ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo-garażowym - Skarszewy
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo-garażowym - Skarszewy

Skarszewy, dnia 22 kwietnia 2014 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SKARSZEW  

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz  Skarszew  ogłasza:  

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo-garażowym, położonej w Skarszewach, obręb 4, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 28/6, obszaru 0.3160 ha, zapisanej w Kw. Nr GD1A/00028743/9, przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem Burmistrza Skarszew nr 19/WGIiOŚ/14 z dnia 4.03.2014r. Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, funkcja towarzysząca bądź uzupełniająca: tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla nieruchomości nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

 

Forma zbycia                 -      własność      
Cena wywoławcza           -    120.000,00 zł.    
Wadium                       -    12.000,00 zł.  
Postąpienie  minimalne -     1.200,00 zł.   
Ciężary i ograniczenia   -      brak
      
Przetarg odbędzie się 29 maja 2014r. /czwartek/ o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach,  pokój nr 13.                     

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 24 maja 2014r na konto Urzędu Miejskiego, BS Skarszewy O/Starogard Gd. nr 54834000010100014320000006. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium.  
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.skarszewy.pl, i www.monitorurzedowy.pl  
Bliższych informacji udziela Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska pokój nr 1, tel. 588-22-01.               


                                                                                              B U R M I S T R Z     

                                                                                           DARIUSZ   SKALSKI

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »