ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - Mirowo 2
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - Mirowo 2

Skarszewy, dnia 21 maja  2014 r.     

WGIiOŚ.6220.14.2013                                                   
   

ZAWIADOMIENIEO ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH

Na podstawie  art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.) w związku     z art. 10   § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), Burmistrz Skarszew informuje o zamieszczeniu w ogólnodostępnym wykazie danych:

Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu wydobycia kopaliny – piasku ze żwirem ze złoża „Mirowo XIII” dz. nr 81/4 obręb Mirowo, gm. Skarszewy, pow. starogardzki, woj. pomorskie”, autorstwa mgr Agnieszki Dzięgielewskiej, mgr Leona Helwaka, mgr Jakuba Kazimierskiego, mgr inż. Michała Schmidta.

W związku z powyższym informuje wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się  z materiałami zgromadzonymi w powyższej sprawie a także o możliwości składania uwag  i wniosków  w terminie od 22.05.2014 r. do 12.062014 r.  w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska (pok. 3), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »