ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Sesja RM - 23.06.2014r.
Sesja RM - 23.06.2014r.
Ogłaszam , że na dzień  23  CZERWCA  2014 roku godz.11,00 ( sala pos.UM ) została zwołana XLV  sesja VI  kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach  z proponowanym porządkiem obrad :
 
 
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Ustalenie porządku obrad .
3.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Skarszewy”Ryszardowi Mahlik
     - opinia komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego.
4.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach .
5.  Zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym .
7.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza   z wykonania uchwał Rady, wydanych decyzji, zarządzeń itp.
8.  Zapytania sołtysów .  
9.  Przedstawienie Informacji:
     a)  o przygotowaniu do sezonu turystycznego i wypoczynku letniego dzieci i młodzieży-przegląd techniczny placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych .  
     b)   ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Skarszewy
     c)   sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2013 rok  
10.  Podjęcie uchwał:
       a)   w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośr. Kultury w Skarszewach,
       b)   w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Bibl.Publicznej w Skarszewach,
       c)   w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośr. Zdrowia w Skarszewach,
        -    opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
       z  wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2013 rok .
        -    opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  
        -    dyskusja
12.  Przedstawienie protokołu i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Skarszew za 2013 rok .
13.  Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku .
14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skarszew z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok .  
15.  Podjęcie uchwał :
a)   w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok .
b)   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Skarszewy na l.2014-2024
        -     opinia komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  
16.  Podjęcie uchwał:
        a)   w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach
        b)   w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt: „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla Miasta i Gminy
               Skarszewy” w ramach umowy partnerskiej „ .  
        c)   w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach polegającej na ograniczeniu  
               zakresu działalności leczniczej .  
        -     opinia komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego.
17.  Podjęcie uchwał:
        a)   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fr.wsi   Nowy Wiec,  
              obsz.dz.geod.nr 205/1, gmina Skarszewy ,
         -    opinia komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska , Promocji i Przedsiębiorczości
18.  Interpelacje i zapytania radnych .
19.  Wolne wnioski i informacje
20.  Zakończenie obrad  XLV sesji Rady Miejskiej .          
                                                                                                                 
                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                  JÓZEF  KAMIŃSKI
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »