ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Skarszewy, dnia 25 lipca 2014 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SKARSZEW

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Skarszew ogłasza, że dnia 11 września 2014 r.  (czwartek) o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim w Skarszewach pokój nr 13 odbędzie się  I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Skarszewy :     

Skarszewy  obręb 6 
  - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr 129/3 obszaru łącznego  0.6214 ha, zapisana w Kw. Nr GD1A/00012006/6, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste zarządzeniem Burmistrza Skarszew nr 62/WGIiOŚ/14 z dnia 19.05.2014 r.  Nieruchomość  nie jest objęta  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości wydana została  decyzja Burmistrza Skarszew nr 41/2013 z dnia 30.04.2013r o warunkach zabudowy na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie wolnostojącej z garażami podziemnymi wraz  z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej.
Termin zagospodarowania -  rozpoczęcie robót budowlanych w terminie 2 lat i zakończenie w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy.  W przypadku  niedotrzymania  warunków umowy nabywca zapłaci Gminie Skarszewy dodatkową opłatę roczną w wysokości 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty, po bezskutecznym upływie terminu zagospodarowania, ustalonego w umowie. Za każdy rok następny opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.

Cena wywoławcza       -     315.000,00 zł netto   
Wadium                   -           31.500,00 zł
Postąpienie  min.      -             3.150,00  zł        

Pierwszą opłatę za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustala się na 25%  ceny osiągniętej w przetargu i winna ona być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy .  

Opłata roczna będzie stanowiła 1 % ceny osiągniętej w przetargu. Opłata roczna płatna do 31 marca każdego roku, począwszy od następnego roku po zawarciu umowy notarialnej.   Aktualizacja opłaty – nie częściej niż raz na 3 lata   
           
Do uzyskanej kwoty w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT   

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 5.09.2014r na konto Urzędu Miejskiego BS Skarszewy O/Starogard Gd. nr 54834000010100014320000006. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.Skarszewy.pl i www.monitorurzedowy.pl  

Bliższych informacji udziela Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska pok. nr 1, tel. 588-22-01.

                                                       BURMISTRZ

                                                   DARIUSZ SKALSKI

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »