ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Sesja RM - 30.09.2014r.
Sesja RM - 30.09.2014r.
Ogłaszam , że na dzień  30 września 2014 roku godz.12,00 ( sala pos.UM ) została zwołana XLVIII  sesja VI  kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach  z proponowanym porządkiem obrad :
 
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Ustalenie porządku obrad .
3.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach .
4.  Zatwierdzenie protokołu z XLVI i XLVII  sesji Rady Miejskiej.
5.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym .
6.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza   z wykonania uchwał Rady,  wydanych decyzji, zarządzeń itp.
7.  Zapytania sołtysów .  
8.  Przedstawienie Informacji:
     a)  Informacja o pracy jednostek Gminy Skarszewy ( GOSiR, GOK ) w I półroczu 2014 r
     b)  Informacja dot. ochrony  środowiska ( dot. wód, lasów,  gosp. odp., usuwania azbestu)  
     c)  Informacja o przedsięwzięciach dot. poprawy bezpieczeństwa, porządku i estetyki na terenie miasta   
          i sołectw.
9.  Przedstawienie i przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku  wraz  
     z Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek sektora finansów publicznych Gminy  
     Skarszewy za I półrocze 2014 roku  i Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
     Gminy Skarszewy z I półrocze 2014 roku – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz opinia  
     Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
10. Podjęcie uchwał:
      a)  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok  
      b)  w sprawie ustalenia wysokości dotacji z Budżetu Gminy Skarszewy na 2014 r. przeznaczonej na  
            dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych  
            z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarszewy , których właścicielami są osoby fizyczne,  
            wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz właściciela budynków użyteczności  
            publicznej ,
       -   opinia komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu ,
11. Podjęcie uchwał :  
       a)  uchylająca Uchwałę nr XLVI/360/2014 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 23 lipca 2014 roku  
            w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach ,  
       b)  dotycząca ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVI/222/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach    
             z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Skarszewach .
        -   opinia komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego.
 12.  Podjęcie uchwał :  
        a)  dotycząca zmiany uchwały nr XLVI/361/14 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 23 lipca 2014 r.  
             w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Skarszewy,   
        b)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr  
              66,65/1 w obrębie geod.Mirowo oraz działek nr 235, 236, 238, 239 w obrębie geod.Demlin, gmina  
              Skarszewy,
         -   opinia komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości.
 13.   Podjęcie uchwały o odwołaniu Skarbnika Gminy Skarszewy.
 14.   Podjęcie uchwały o powołaniu Skarbnika Gminy Skarszewy.
 15 .  Interpelacje i zapytania radnych .
 16.   Wolne wnioski i informacje
 17 .  Zakończenie obrad  XLVIII sesji Rady Miejskiej .  
 
                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                               Rady Miejskiej w Skarszewach
 
                                                                                                            Józef  Kamiński
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »