ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Skarszewach
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Skarszewach

Skarszewy, dnia  23.09.2014r.    

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SKARSZEW  

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt.  Dz.U z 2014 r poz. 518 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Skarszew ogłasza:   
 
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej    położonej  w Skarszewach, obręb 7,  oznaczonej geodezyjnie  nr  307, obszaru  2.1660 ha, zapisanej w Kw. Nr GD1A/00038266/4 przeznaczonej  do sprzedaży zarządzeniem Burmistrza Skarszew nr 106/WGIiOŚ/14 z dnia 4.08.2014r. Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy -  tereny mieszkaniowo usługowe, (funkcja towarzysząca i uzupełniająca – zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna). Dla nieruchomości nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu.
Forma zbycia                 -    własność      
Cena wywoławcza         -    850.000,00 zł
Wadium                         -      85.000,00 zł     
Postąpienie  minimalne -        8.500,00 zł     
Ciężary i ograniczenia   -    brak  
      
Przetarg odbędzie się 28 października 2014r. /wtorek/ o godz.12-tej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, pokój nr 13.                     
      
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 22.10.2014r na konto Urzędu Miejskiego BS Skarszewy O/Starogard Gd. nr 54834000010100014320000006. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium.   
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.skarszewy.pl i www.monitorurzedowy.pl
Bliższych informacji dotyczących ogłoszenia o przetargu udziela Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pokój nr 1, tel. 588-22-01.

                                                                                B U R M I S T R Z      

                                                                               DARIUSZ   SKALSKI          
                                                                                                            
                                  

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »