ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow zarządzenie nr 133/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 25.09.2014r w sprawie zamiany gruntów
zarządzenie nr 133/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 25.09.2014r w sprawie zamiany gruntów

Skarszewy, dnia 25.09.2014r.


WGIiOŚ.6840.1.43.2014                                               
                                                                       

OGŁOSZENIE BURMISRZA  SKARSZEW

Informuję, że w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18 (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej www.skarszewy.pl,  na okres 21 dni  od dnia  26 września 2014r  wywieszone  zostanie  zarządzenie nr 133/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia  25.09.2014r w sprawie zamiany gruntów.


Więckowy  – działka oznaczone geodezyjnie nr 63  Kw. Nr GD1A/00014293/8   
                                                za         
Więckowy  – działki oznaczone  geodezyjnie nr  30/8  i   30/10  Kw  Nr  GD1A/00051799/6
     
          
Osoby, którym przysługuje na podstawie art 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia  8  listopada 2014r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska pokój nr 1, tel. 588-22-01 w.32      
                                                           Zastępca Burmistrza    

                                                           ROBERT STOLIŃSKI                                                                                          


TREŚĆ ZARZĄDZENIA:

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  133 /WGIiOŚ/14
Burmistrza  Skarszew  z dnia  25 września  2014 r . w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych                  


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t), art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r.  poz. 518  j.t.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skarszewy ( Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 3 lipca 2013 r. poz.2716)
Zarządzam, co następuje:
§ 1

Dokonuje się wyboru tytułu prawnego w postaci zamiany dla nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie, jako działka  

  • nr 63 obszaru 1.7800 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim księga wieczysta Kw. Nr GD1A/00014293/8 (własność Gminy Skarszewy), położonej w miejscowości Więckowy


na nieruchomość gruntową stanowiącą własność  Pawła Piętaka, oznaczoną geodezyjnie, jako działki:

  • nr 30/8 i 30/10 łącznego obszaru 1.9721 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim księga wieczysta Kw. Nr GD1A/00051799/6, położoną w miejscowości Więckowy.

       
§ 2  

Zamiana nieruchomości następuje bez obowiązku dokonania dopłaty.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska.     

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                  
                                                                                  
                                                    B U R M I S T R Z   

                                                   DARIUSZ  SKALSKI

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »