ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Sesja RM - 05.11.2014r.
Sesja RM - 05.11.2014r.
Ogłaszam , że na dzień  5 listopada   2014 roku godz.12,00 ( sala pos.UM ) została zwołana XLIX  sesja VI  kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach  z proponowanym porządkiem obrad :
 
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Ustalenie porządku obrad .
3.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach .
4.  Zatwierdzenie protokołu z XLVIII  sesji Rady Miejskiej.
5.  Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza o oświadczeniach majątkowych za 2013 rok ( w tym  
     radnych na koniec kadencji ) .
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej:
    a)  o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym  i ocena charakteru i zawartości pism oraz   
         wniosków kierowanych przez mieszkańców na ręce   Przewodniczącego Rady Miejskiej  w 2014 roku  
7.  Przedstawienie Sprawozdań z pracy komisji za 10 miesięcy 2014 roku .
8.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza   z wykonania uchwał Rady,  
    wydanych decyzji, zarządzeń itp
9.  Zapytania sołtysów .  
10.  Przedstawienie Informacji:
     a)  o wnioskach do budżetu na 2015 rok  
     b)  o projektach budżetowych  GOK ,GOSiR , GOOSiP oraz placówek oświatowych  ,
     c)  o przygotowaniu do akcji „zima”  
11. Podjęcie uchwał:
      a)  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok  
      b)  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów i budynków,
      c)  w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem  
           Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Miłośników Obozina i Kociewia w 2015 roku .    
       -   opinia komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu ,
      d)  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i  
           Narkomanii na 2015 rok ,
       -   opinia komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz opinia komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju  
           Społecznego,
e)  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami  
     pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ,
f)  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia , w  
           których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia  
       -  opinia komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego .
12.  Podjęcie uchwał :  
       a) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
            przestrzennego miasta i gminy Skarszewy ,
b)  w sprawie przystąpienia do sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
      fragmentu miasta Skarszewy obręb 3 oraz fragmentu obrębu Wolny Dwór,
 -    opinia komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości  
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „.....................” – opinie komisji  
 14 . Interpelacje i zapytania radnych .
 15. .Wolne wnioski i informacje
 16 . Zakończenie obrad  XLIX sesji Rady Miejskiej .  
 
                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                               Rady Miejskiej w Skarszewach
 
                                                                                                            Józef  Kamiński
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »