ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie Burmistrza Skarswzew
Ogłoszenie Burmistrza Skarswzew

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA SKARSZEW


Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. z 2014 r. poz. 518) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U z 2014r poz. 1490) Burmistrz Skarszew o g ł a s z a :

I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Pogódkach oznaczonej geodezyjnie nr 352/12 obszaru 0.3100 ha, zapisanej w Kw. Nr GD1A/00017598/7 przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem nr 39/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 24.02.2015r na rzecz sąsiadujących właścicieli zbywanej nieruchomości tj: działki oznaczonej geodezyjnie nr 352/7 zapisanej w Kw. Nr GD1A/00013944/0, nr 352/2 zapisanej
w Kw. Nr GD1A/00019897/7, nr 352/11 zapisanej w Kw. Nr GD1A/00020495/9, nr 483/6 zapisanej w Kw. Nr GD1A/00014015/6 i nr 352/9 zapisanej w Kw. Nr GD1A/00016538/2 położonych w Pogódkach. Nieruchomość nie posiada aktualnie miejscowego planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania stanowi teren o niższych klasach bonitacyjnych. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dla działki nie jest wydana decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

Forma zbycia - własność

Cena wywoławcza - 12.000,00 zł

Wadium - 1.200,00 zł postąpienie minimalne 120,00 zł

Ciężary i ograniczenia - bez obciążeń

Przetarg odbędzie się 21 maja 2015r /czwartek/ o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim
w Skarszewach pokój nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 16 maja 2015r, na konto Urzędu Miejskiego BS Skarszewy O/Starogard Gd. nr 54834000010100014320000006. Osoby które wpłacą wadium na w/w nieruchomość zobowiązane są do przedłożenia na przetargu tytułu własności dla nieruchomości która sąsiaduje z działką nr 352/12. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.skarszewy.pl
i www.monitorurzedowy.pl,

Bliższych informacji udziela Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pokój nr 1, tel. 588-22-01 wew. 32


Za-ca Burmistrza

Marcin Byczkowski

Skarszewy 15.04.2015 r 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »