ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Zamówienia publiczne arrow Urzędu Miejskiego poniżej 30.000 Euro arrow Zamówienie-Wykonanie przebudowy nawierzchni chodników
Zamówienie-Wykonanie przebudowy nawierzchni chodników

OGŁOSZENIE

 

w postępowaniu o wartości powyżej 10.000 euro netto do 30.000 euro realizowane

w trybie tzw. zapytania ofertowego

 

 

 

1.      Przedmiot zamówienia

Wykonanie przebudowy nawierzchni chodników:

 - Skarszewy: ul. Dworcowa

 - Skarszewy: ul. Szkolna, ul. Zduńska, ul. Kościuszki

 - Szczodrowo : ul. Główna

 - Mirowo

 - Bolesławowo

 

2.    Opis przedmiotu  zamówienia:

Szczegółowy zakres robót określają załączone przedmiary robót stanowiące załączniki nr 1

 i nr 2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

3. Termin wykonania zamówienia :

Wymagany termin realizacji robót - maksymalnie 2 miesiące od daty przekazania terenu prowadzenia robót.

 

4. Inne:

W ofercie proszę określić:

- cenę wykonania robót według załączonych przedmiarów (załączniki nr 1 i nr 2) wraz z

  podaniem cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji

 - wysokość czynników cenotwórczych (cena r-g, koszty ogólne, zysk itp)

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji liczonych od daty końcowego odbioru robót.

Rozliczenie wykonanych robot nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego rzeczywiście wykonanych robót i przyjętych cen jednostkowych.

 

5.   Kryterium wyboru:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

 

6. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy w terminie do 08.05.2015 do godz. 10:00 złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Chodniki - Przetarg” w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, w sekretariacie pokój nr 15 (godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530) lub przesłać na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

 Przedmiar 1 ->pobierz

 Przedmiar 2 ->pobierz

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »