ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów
Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów

Urząd Miejski w Skarszewach

Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony ŚrodowiskaSkarszewy, dnia 5 maja 2015 r.WGIiOŚ.6220.14.2013


 

 

ZAWIADOMIENIE

o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zmianami), w związku art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t ze zmianami) Burmistrz Skarszew zawiadamia o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na uruchomieniu wydobycia kopaliny – piasku ze żwirem ze złoża „Mirowo XIII” dz. nr 81/4 obręb Mirowo, gm. Skarszewy, pow. starogardzki, woj. pomorskie.

 

W związku z powyższym informuje się właścicieli i zarządców terenu objętego inwestycją, a także terenów wchodzących w obszar oddziaływania przedsięwzięcia, iż z materiałami w powyższej sprawie można zapoznać się w Wydziale Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska (pok. 3) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


 

 

Otrzymują:

  1. PUH „TRANSFER” Niedzielski Sp. J., ul. Starogardzka 4, 83 – 250 Skarszewy

  2. Strony postępowania – wg wykazu

  3. a/a (IZ)


Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

  2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Mirowo poprzez przesłanie zawiadomienia do sołtysa

  3. Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Skarszewach, www.skarszewy.pl

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »