ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie Burmistrza Skarszew
Ogłoszenie Burmistrza Skarszew

Urząd Miejski w Skarszewach

Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska


Skarszewy, dnia 26 maja 2015r.

 

WGIiOŚ.6840.14.2015.3 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SKARSZEWNa podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U z 2014 r poz. 518 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U z 2014r poz. 1490 ) Burmistrz Skarszew o g ł a s z a :

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Wiecu oznaczonej geodezyjnie nr 56/4 obszaru 0.1667 ha, zapisanej w Kw. Nr GD1A/00025762/7 przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem nr 9/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 20.01.2015 r Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, funkcja uzupełniająca zabudowa usługowa. Dla nieruchomości nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Forma zbycia własność

Cena wywoławcza - 34.000,00 zł

Wadium - 3.400,00 zł postąpienie minimalne 350,00 zł

Ciężary i ograniczenia - brak

.

Przetarg odbędzie się 2 lipca 2015r. /czwartek/ o godz.12-tej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach pokój nr 13.

 

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 27.06.2015r na konto Urzędu Miejskiego BS Skarszewy O/Starogard Gd. nr 54834000010100014320000006. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, oraz na stronie internetowej www.skarszewy.pl i www.monitorurzedowy.pl

Bliższych informacji dotyczących ogłoszenia o przetargu udziela Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pokój nr 1, tel. 588-22-01.


BURMISTRZ

 

JACEK PAULI

Skarszewy, dnia 26 maja 2015 r


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »