ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start
Wyprawka szkolna 2015/2016

W Y P R A W K A  S Z K O L N A  W ROKU SZKOLNYM  2015/2016

Projekt rozporządzenia dotyczącego tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy uczniom ”Wyprawka szkolna” został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.


 

Według projektu w roku szkolnym 2015/2016 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:                                                 
•    w klasach III  szkoły podstawowej,
•    w klasie IV technikum,
Programem będą także objęci uczniowie:
•    słabowidzący, 
•    niesłyszący,

 •   słabosłyszący,

 •   z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

•   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 •   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

•   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
•    uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna  z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku  szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników.

            W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015r. dla uczniów wszystkich klas objętych programem utrzymano     w projekcie jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł. netto na osobę w rodzinie.

Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekraczający 574 zł. netto na osobę w rodzinie) na podstawie opinii wnioskodawcy oraz dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu   lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej).


Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu nie może przekroczyć kwoty:
•  225 zł. dla uczniów klas III szkoły podstawowej,
•  325 zł. dla uczniów niepełnosprawnych klas   V-VI szkoły podstawowej,
•  350 zł. dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
•  390 zł. dla niepełnosprawnych uczniów ZSZ,

•  445 zł. dla uczniów IV klasy Technikum oraz uczniów niepełnosprawnych techników i liceów ogólnokształcących.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 31 października 2015 r. po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura, rachunek). 

Rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny GOPS lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego  składają  wnioski (do pobrania w sekretariatach szkół) o dofinansowanie zakupu podręczników  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 10 września 2015 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Skarszewy na Facebook'u

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

Strategia Rozwoju Woj. Pomorskiego

Wirtualne Skarszewy

Parafia św. Maksymiliana

Parafia św. Michała

Chata Kociewia

Kociewiacy.pl

Powiat Starogardzki

Wrota Pomorza

Codziennik prawny