ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie Burmistrza Skarszew
Ogłoszenie Burmistrza Skarszew

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SKARSZEWNa podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U z 2015 r poz. 782 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U z 2014 r poz. 1490 ) Burmistrz Skarszew o g ł a s z a :

 

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Skarszewach obręb 4 oznaczonej geodezyjnie nr 37/18 obszaru 1.6667 ha, zapisanej w Kw. Nr GD1A/00013679/1 przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem nr 71/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 13.04.2015r. Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, funkcja uzupełniająca lub towarzysząca – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla nieruchomości nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu.

Forma zbycia własność

Cena wywoławcza - 320.000,00 zł

Wadium - 32.000,00 zł postąpienie minimalne 3.200,00 zł

Ciężary i ograniczenia - brak

 

Przetarg odbędzie się 16 września 2015 r. /środa/ o godz.10-tej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach pokój nr 13.

 

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 11.09.2015 r na konto Urzędu Miejskiego BS Skarszewy O/Starogard Gd. nr 54834000010100014320000006. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego zamieszczono na stronie internetowej www.skarszewy.pl i wyciąg o II przetargu na www.monitorurzedowy.pl,

Bliższych informacji dotyczących ogłoszenia o przetargu udziela Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pokój nr 1, tel. 588-22-01.
BURMISTRZ


JACEK PAULI

 

Skarszewy, dnia 10 sierpnia 2015 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »