ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie Burmistrza Skarszew
Ogłoszenie Burmistrza Skarszew

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Skarszew

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj: Dz. U z 2015 r poz. 782) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r poz. 1490 ) Burmistrz Skarszew o g ł a s z a :V przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaroszewach oznaczonej geodezyjnie nr 223 obszaru 0.5600 ha, zapisanej w Kw. Nr GD1A/00024862/1 przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem nr 137/WGIiOŚ/14 Burmistrza Skarszew z dnia 29.09.2014. Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/328/14 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27.02.2014r stanowi tereny rolnicze o niższych klasach bonitacyjnych. Dla nieruchomości nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu.

Forma zbycia - własność. Ciężary i ograniczenia - brak.

Cena wywoławcza - 24.500,00 zł

Wadium - 2.450,00 zł postąpienie minimalne 250,00 zł

Przetarg odbędzie się 16 września 2015r. /środa/ o godz.13-tej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach pokój nr 13.

 

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 11.09.2015r na konto Urzędu Miejskiego BS Starogard Gd. O/Skarszewy nr 54834000010100014320000006. Wpłacenie wadium przez uczestnika który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.skarszewy.pl i www.monitorurzedowy.pl

Bliższych informacji udziela Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska pokój nr 1, tel. 588-22-01 w.32

BURMISTRZ


Jacek Pauli

 


Skarszewy dnia 10 sierpnia 2015r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »