ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie Burmistrza Skarszew
Ogłoszenie Burmistrza Skarszew

Urząd Miejski w Skarszewach

Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska

 


Skarszewy, dnia 10 sierpnia 2015r.

 


WGIiOŚ.6840.I.37.2015.3 

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA SKARSZEW


Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. z 2015 r. poz. 782) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U z 2014r poz. 1490) Burmistrz Skarszew o g ł a s z a :

I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w
Skarszewy obręb 10 oznaczonej geodezyjnie nr 235 obszaru 0.0509 ha, zapisanej w Kw. Nr GD1A/00032251/4 przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem nr 101/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 3.06.2015r na rzecz sąsiadujących właścicieli zbywanej nieruchomości tj: działki oznaczonej geodezyjnie nr 236 zapisanej w Kw. Nr GD1A/00037153/2, nr 249 zapisanej
w Kw. Nr GD1A/00035600/7, nr 237 zapisanej w Kw. Nr GD1A/00033679/7 położonych w Skarszewach obręb 10. Nieruchomość nie posiada aktualnie miejscowego planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania stanowi teren zabudowy produkcyjno usługowej składów i magazynów z wyjątkiem gospodarki odpadami . Nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki pod zabudowę, zagospodarowana może być w połączeniu z przylegającą nieruchomością. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu.

Forma zbycia - własność

Cena wywoławcza - 15.000,00 zł

Wadium - 1.500,00 zł postąpienie minimalne 150,00 zł

Ciężary i ograniczenia - bez obciążeń

Przetarg odbędzie się 16 września 2015r /środa / o godz. 12-tej w Urzędzie Miejskim
w Skarszewach pokój nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 11.09.2015 r, na konto Urzędu Miejskiego BS Skarszewy O/Starogard Gd. nr 54834000010100014320000006. Osoby które wpłacą wadium na w/w nieruchomość zobowiązane są do przedłożenia na przetargu tytułu własności dla nieruchomości która sąsiaduje z działką nr 235. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.skarszewy.pl
i
www.monitorurzedowy.pl,

Bliższych informacji udziela Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pokój nr 1, tel. 588-22-01 wew. 32


BURMISTRZ


Jacek Pauli

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »