ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie Burmistrza Skarszew
Ogłoszenie Burmistrza Skarszew

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA     SKARSZEW

 

                Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2015 r  poz. 782 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) Burmistrz  Skarszew  o g ł a s z a,  że  dnia 24 września 2015 r.  (czwartek)                  o godz. 1000  w Urzędzie Miejskim w Skarszewach pokój nr 13 odbędzie się  I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Skarszewy :     

 

Skarszewy  obręb 6   - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr 129/3 obszaru łącznego  0.6214 ha, zapisana w Kw. Nr GD1A/00012006/6, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste zarządzeniem nr 113/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 22.06.2015 r.  Nieruchomość  nie posiada miejscowego planu, Dla nieruchomości wydana jest decyzja Burmistrza Skarszew nr 41/2013 z dnia 30.04.2013r o warunkach zabudowy na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie wolnostojącej z garażami podziemnymi wraz                           z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

Termin  zagospodarowania -  rozpoczęcie robót budowlanych w terminie 2 lat                 i zakończenie w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy.  W przypadku  niedotrzymania  warunków umowy nabywca zapłaci Gminie Skarszewy dodatkową opłatę roczną          w wysokości 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty, po bezskutecznym upływie terminu zagospodarowania, ustalonego w umowie. Za każdy rok następny opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.

Cena wywoławcza       -          315.000,00 zł netto  

Wadium                        -           31.500,00 zł  postąpienie  min.  3.150,00         

Pierwszą opłatę za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustala się na 25%  ceny osiągniętej w przetargu i winna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy . 

Opłata roczna będzie stanowiła 1 % ceny osiągniętej w przetargu. Opłata roczna płatna do 31 marca każdego roku, począwszy od następnego roku po  zawarciu umowy notarialnej.    Aktualizacja opłaty – nie częściej niż raz na 3 lata . 

       

Do uzyskanej kwoty w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT  

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia  18.09.2015 r na konto Urzędu Miejskiego BS Skarszewy O/Starogard Gd. nr 54834000010100014320000006.  Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,  zamieszczono na stronie internetowej, www.Skarszewy.pl, oraz wyciąg o     I przetargu  zamieszczono na portalu www.monitorurzedowy.pl  

Bliższych informacji udziela Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska pok. nr 1, tel. 588-22-01.

 

 

                                                       BURMISTRZ

 

                     Jacek  Pauli

Skarszewy, dnia  12 sierpnia 2015 r.                                       

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »