ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start
STYPENDIUM SZKOLNE 2015/2016
Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli informuje,  iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres  od  01.09.2015 r. do  30.06.2016r. należy  składać w sekretariatach szkół (podstawowych, gimnazjalnych,  zawodowych) na terenie naszej gminy.    
Uczniowie  uczęszczający  do szkół  ponadgimnazjalnych  mogą   składać  wnioski w Gminnym Ośrodku Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach w terminie od 25.08.2015r. do 15.09.2015 r. oraz do 15.10.2015 r. [w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych].
       Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca  do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej (Dz.U. Nr. 64 , poz. 593 z późn. zm.) - wynosi  456 zł netto.
         Formularze wniosku o pomoc materialną dla uczniów dostępne są w sekretariatach  wyżej wymienionych placówek.
    
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dotyczy wyłącznie uczniów zamieszkałych   na terenie Gminy Skarszewy.

 Do wniosku należy dołączyć odpowiednio :

1)       Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (np. wniosek złożony w miesiącu wrześniu-dochody za miesiąc sierpień),
2)       Odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
3)       Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym,
4)       Zaświadczenie z Urzędu Pracy, jeżeli osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna z prawem bądź bez prawa do zasiłku (zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych),
5)       Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
6)       Zaświadczenie  Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranych świadczeń (w tym np. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i dodatków do zasiłków, dodatków mieszkaniowych, zaliczki alimentacyjnej) lub zaświadczenie o nie korzystaniu z pomocy społecznej,
7)       Zaświadczenie o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
8)       Oświadczenie rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów  uzyskiwanych z prac dorywczych,
9)       Zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
10)    Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie (dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą),
11)    Oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów,
12)  Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania ucznia na terenie Gminy Skarszewy.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Skarszewy na Facebook'u

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

Strategia Rozwoju Woj. Pomorskiego

Wirtualne Skarszewy

Parafia św. Maksymiliana

Parafia św. Michała

Chata Kociewia

Kociewiacy.pl

Powiat Starogardzki

Wrota Pomorza

Codziennik prawny