ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie Burmistrza o sprzedaży nieruchomości
Ogłoszenie Burmistrza o sprzedaży nieruchomości


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SKARSZEWNa podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) Burmistrz Skarszew o g ł a s z a:

 

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Skarszewy obręb 9, oznaczonej geodezyjnie nr 217/10, obszaru 0.1872 ha, zapisanej w Kw. Nr GD1A/00013264/9, przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem Burmistrza Skarszew nr 125/WGIiOŚ/15 z dnia 15.07.2015 r. Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLII/326/09 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 r, zmienionego uchwała nr XLI/328/2014 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 lutego 2014r, stanowi teren rolny o niższych klasach bonitacyjnych. Działka znajduje się w granicach OCHK Dolina Wierzycy, wyłączona z zabudowy (100 m od cieków i zbiorników wodnych). Dla nieruchomości nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Forma zbycia - własność

Cena wywoławcza - 25.000,00 zł.

Wadium - 2.500,00 zł.

Postąpienie minimalne - 250,00 zł.

Ciężary i ograniczenia - bez obciążeń


Przetarg odbędzie się 8 października 2015r. /czwartek/ o godz. 12-tej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach pokój nr 13.

 

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 2.10.2015r. / na konto Urzędu Miejskiego BS Skarszewy O/Starogard Gd. nr 54834000010100014320000006. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.skarszewy.pl i www.monitorurzedowy.pl

Bliższych informacji dotyczących ogłoszenia o przetargu udziela Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pokój nr 1, tel. 588-22-01.


 

BURMISTRZ


Jacek Pauli

Skarszewy, dnia 1 września 2015 r
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »