ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie
Ogłoszenie

załącznik do zarządzenia nr 165 /WGIiOŚ/15

Burmistrza Skarszew z dnia 10 września 2015 roku


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2015 poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz Skarszew podaje o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarszewach obręb 4 oznaczonej geodezyjnie nr 37/23 obszaru 2.6312 ha zapisanej
w Kw. Nr GD1A/00052670/3 stanowiącej własność Gminy Skarszewy.

Funkcja w planie - aktualnie brak miejscowego planu zagospodarowania, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr XLII/328/14 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27.02.2014r stanowi tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, obsługi turystyki ( funkcja towarzysząca lub uzupełniająca : tereny zabudowy usługowej). Dla nieruchomości nie jest wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Forma zbycia powyższej nieruchomości - własność

Cena nieruchomości - 478.000,00 zł

Ciężary i ograniczenia - bez obciążeń

Termin złożenia wniosków o nabycie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 wyznacza się do dnia 27 października 2015r.

Powyższy wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni od dnia 14 września 2015r. na tablicy ogłoszeń w urzędzie, zamieszczony na stronie internetowej www.skarszewy.pl , ogłoszenie o wykazie na portalu www.monitorurzedowy.pl . Po upływie tego terminu urząd poda do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu wraz z obowiązującymi warunkami.

Bliższych informacji udziela Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska pokój nr 1 tel. 588-22-01 w. 32

 


 

Skarszewy, dnia 10 września 2015 r

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »