ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Zawiamomienie
Zawiamomienie

Urząd Miejski w Skarszewach                                                                                                     

Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska                                                                                                                                                      

Skarszewy, dnia 14 września   2015 r.                                                                                                                                                                                                                                              

 

WGIiOŚ.6220.10.2015.1                                                 

 

                                                                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH

 

Na podstawie  art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.) w związku z art. 10   § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.), Burmistrz Skarszew informuje  o zamieszczeniu     w ogólnodostępnym wykazie danych:

 

UZUPEŁNIENIE DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 136/2         w miejscowości Junkrowy, gmina Skarszewy, powiat starogardzki, województwo pomorskie.

 

            W związku z powyższym informuje wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się  z materiałami zgromadzonymi w powyższej sprawie a także o możliwości składania uwag  i wniosków  w terminie od 14.09.2015 r. do 02.10.2015 r.  w Urzędzie Miejskim                           w Skarszewach, Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska (pok. 3), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.                              


 

 

Niniejszą informację umieszcza się:

1.        Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

2.        Tablica ogłoszeń w sołectwie Junkrowy poprzez przesłanie zawiadomienia do sołtysa

3.        Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Skarszewach,  www.skarszewy.pl

 Uzupełnienie wniosku ->pobierz

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »