ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow Zawiadomienie
Zawiadomienie

Urząd Miejski w Skarszewach

Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony ŚrodowiskaSkarszewy, dnia 14 września 2015 r.WGIiOŚ.6220.7.2015


 

 ZAWIADOMIENIE

O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t Dz.U.2013.1235 ze zm.) w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t Dz.U.2013.267 ze zm.), Burmistrz Skarszew informuje o zamieszczeniu w ogólnodostępnym wykazie danych:


Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego „eksploatacji oraz przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasku „GODZISZEWO I” realizowanego na dz. nr 84, obręb Godziszewo”, autorstwa mgr Ewy Gurzęda, mgr Marcina Kańskiego, mgr Kamili Szaniewskiej, mgr inż. Michała Schmidt.


W związku z powyższym informuje wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w powyższej sprawie a także o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 14.09.2015 r. do 05.10.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska (pok. 3), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.


 


Niniejszą informację umieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

  2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Godziszewo poprzez przesłanie zawiadomienia do sołtysa

  3. Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Skarszewach, www.skarszewy.pl

Raport_>pobierz

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »