ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia arrow ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości


Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782. z póz. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Skarszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy.


 1. Gmina Skarszewy jest właścicielką nieruchomości położonej w Skarszewach w obrębie 5, oznaczonej jako działka Nr 175/2 o obszarze 0,1139 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gd. prowadzi księgę wieczystą Kw Nr GD1A/00031180/8. Nieruchomość położona w Skarszewach przy ul. Wybickiego 28 zabudowana jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonym na terenie, który zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z funkcją towarzyszącą lub uzupełniającą- teren zabudowy usługowej oraz zabudowy zagrodowej.


 1. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze budynku składający się z: przedpokoju, 2 pokoi, kuchni, wc o łącznej powierzchni użytkowej 51,01 m2 . Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,78 m2. oraz komórka gospodarcza ( na zewnątrz budynku) o powierzchni 9,92 m2 .


 1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.


 1. Cena wywoławcza lokalu wraz z w udziałem w gruncie 67.823,00 zł


 1. Wartość udziału 164/1000 w gruncie działki 175/2 – 11.808,00 zł

 1.  
  • Wadium wynosi 6782,00 zł.

  • Minimalne postąpienie 678,23 zł. 1. Przetarg na przedmiotowy lokal odbędzie się 26.11.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, pokój nr 13.


 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego BS Skarszewy O/Starogard Gd.: 54 8340 0001 0100 0143 2000 0006 w terminie do dnia 23.11.2015 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Dowód wpłacenia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz Gminy Skarszewy.

8. Osiągnięta w przetargu cena:

- sprzedaży lokalu płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 10 w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2011 r. nr. 177, poz. 1054 ze zm.).

- gruntu (ułamkowa część) stanowi podstawę do ustalenia :

I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 25%, płatnej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej

- opłaty rocznej w wysokości 1% płatnej do 31 marca każdego roku, przez okres użytkowania wieczystego t.j. do dnia 22.07.2093 r.

Opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23% .

9. Burmistrz Skarszew zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie     właściwej dla ogłoszenia o przetargu.


Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz przetargu udziela Pani Ewa Spierewka tel. 058 5882201 w. 34 w godz.  7.30 - 15.30 .

 BURMISTRZ


JACEK PAULI
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »