ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Urząd Miejski arrow Sekretarz Gminy
Preferencyjne kredyty w wypadku suszy
Burmistrz Skarszew informuje:

Rolnicy, którzy ponieśli poważne straty w wyniku suszy, jaka od dłuższego czasu panuje na terenie kraju, mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty. By tak się stało teren, na którym wysokie temperatury spowodowały straty w uprawach, uznany musi zostać za obszar dotknięty klęską żywiołową. Decyzję w tej sprawie podejmuje wojewoda, który w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia klęski występuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uruchomienie preferencyjnej linii kredytów klęskowych dla poszkodowanych rolników.

 Aby dany obszar uznać za dotknięty klęską żywiołową muszą być spełnione następujące warunki:

- klęska musi wystąpić na terenie co najmniej jednego sołectwa
- szkody muszą wystąpić w większości gospodarstw na tym terenie
- rozmiar klęski zagraża dalszemu funkcjonowaniu gospodarstw

Co zrobić, by dany teren został uznany za obszar dotknięty klęską żywiołową:

-  burmistrz powinien wystąpić do wojewody o powołanie komisji gminnej ds. szacowania szkód w uprawach rolnych oraz o uznanie gminy za dotkniętą klęską (skład komisji gminnej proponuje burmistrz, a jej członkowie muszą legitymować się wykształceniem rolniczym) *
- komisja dokonuje szacunku szkód w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia szkody, sporządzając - osobny dla każdego gospodarstwa - protokół strat oraz opracowuje zestawienie gminne, które burmistrz  przesyła wojewodzie
- komisja wojewódzka ds. weryfikacji strat oszacowanych przez komisje gminne sprawdza zgodność informacji nadesłanych z gmin ze stanem faktycznym
- komisja wojewódzka sporządza zestawienie wojewódzkie, w oparciu o które wojewoda występuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie linii kredytów klęskowych
- po uruchomieniu kredytów klęskowych poszkodowani rolnicy składają wniosek do właściwego banku o preferencyjny kredyt wraz z opinią komisji gminnej potwierdzoną przez wojewodę 

* Wniosek Burmistrz Skarszew do Wojewody Pomorskiego o uznanie Gminy Skarszewy za obszar dotknięty klęską suszy w roku 2008 .
* Wniosek Burmistrz Skarszew o powołanie Komisji Gminnej    ds. szacowania szkód w uprawach w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską suszy na terenie Gminy Skarszewy.   

Dodatkowo zamieszczamy do pobrania wniosek do Urzędu Miejskiego w Skarszewach o ustaleniu strat spowodowanych klęską suszy --> pobierz wniosek
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »