ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Poradnik unijny arrow Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gmin Skarszewy, Osieczna i Bobowo
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gmin Skarszewy, Osieczna i Bobowo

                  

                                                       Europejski Fundusz Społeczny --> www.efs.gov.pl

 

Opis  projektu „Rozwój  kompetencji kluczowych uczniów gmin  Skarszewy, Osieczna i Bobowo"

Projekt został  złożony w Urzędzie  Marszałkowskim  w  Gdańsku 18.04.2008r.  na kwotę  536.119 zł. Pod  względem  formalnym został  rozpatrzony 5.05.2008r., natomiast lista  rankingowa wniosków rozpatrzonych pod  względem merytorycznym ukazała  się  na stronie  internetowej w dniu 2.09.2008r.
Na  197  wniosków złożonych w Urzędzie  Marszałkowskim w Gdańsku  zakwalifikowało  się 28.  Skarszewy  usytuowały się na 10 pozycji.
Partnerski  projekt  będzie  realizowany  na terenie gmin  wiejskich Osieczna, Bobowo oraz miejsko-wiejskiej  Skarszewy od września 2008 do sierpnia 2009r.
Potrzeba  realizacji wynika z ograniczonych  możliwości uczniów w zakresie  uczęszczania na  dodatkowe  zajęcia z języków  obcych, nauk  matematyczno – przyrodniczych.
Celem  ogólnym  projektu  jest  rozwój  kompetencji  kluczowych 640 uczniów szkół  podstawowych oraz gimnazjów.
Promocja  projektu będzie kierowana do  rodziców, opiekunów poprzez  umieszczenie  informacji na  stronie  www. partnerów  projektu , ulotki, plakaty  informacyjne dystrybuowane w szkołach , zamieszczane na tablicach  informacyjnych.
Bloki  zajęć:

 • - 1080 godzin zajęć z języków  obcych dla uczniów  szkół podstawowych       ( język angielski,  język niemiecki),
 • - 1920 godzin zajęć z języków  obcych dla uczniów gimnazjów                      ( język angielski,  język niemiecki)
 • -    80 godzin  dodatkowych zajęć z fizyki z elementami astronomii
 • -  480 godzin  dodatkowych zajęć z matematyki
Programem  rozwojowym  zostanie  objętych 14 szkół:
 • - zwiększone  kwalifikacje językowe -  408  uczniów,
 • - zwiększony  poziom  wiedzy z fizyki - 57 uczniów,
 • - zwiększony  poziom z matematyki - 175 uczniów.
Rekrutacja  zostanie  przeprowadzona za pomocą ankiety zgłoszeniowej do rodziców, opiekunów uczniów z uwzględnieniem zasady równości płci. Odbędzie się ona po co najmniej  jednym  spotkaniu  informacyjno-promocyjnym z członkami  społeczności  szkolnej. W  rekrutacji będą  uczestniczyli wychowawcy  klas do których  rodzice, opiekunowie  będą  przekazywali ankietę zgłoszeniową  za  pośrednictwem uczniów.  
Podział środków finansowych przyznanych na realizację wskazanego wyżej projektu w łącznej kwocie nie większej niż 516.919 zł.
 1. Na  realizację  zadań Lidera ( gmina  Skarszewy ) w  łącznej kwocie nie większej niż 484.519 zł  ( kwota ta uwzględnia podatek VAT),
 2. Na  realizację zadań Partnera 1 ( gmina  Osieczna ) w łącznej kwocie nie  większej niż 19.200 zł  ( kwota ta uwzględnia podatek VAT),
 3. Na  realizację zadań Partnera 2 ( gmina  Bobowo ) w łącznej kwocie nie  większej niż 13.200 zł  ( kwota ta uwzględnia podatek VAT).

To się naprawdę udało
Projekt edukacyjny zrealizowany!


Dobiegły końca działania w ramach projektu edukacyjnego realizowanego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt był realizowany w okresie od grudnia 2008 do sierpnia 2009r i obejmował wszystkie szkoły na terenie gmin Skarszewy, Osieczna i Bobowo. Budżet projektu wynosił 516 919,00zł. Liderem projektu była gmina Skarszewy, a organem zarządzającym realizacją Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach.

Dla realizacji założeń projektu szkoły udostępniły odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne oraz pracownie informatyczne. Dzieci, będące w praktyce beneficjentami projektu otrzymały podręczniki języka angielskiego i niemieckiego oraz pomoce dydaktyczne i edukacyjne – miedzy innymi zestawy geometryczne, kalkulatory, tablice matematyczne. Szkołom zapewniono pomoce naukowe – modele brył geometrycznych, zestawy do prezentacji tych modeli. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 640 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dzięki projektowi zwiększono kwalifikacje z języka angielskiego i niemieckiego wykorzystując technologie informatyczne (407 uczniów), zwiększono poziom wiedzy z matematyki (175 uczniów), wzrósł także poziom wiedzy z zakresu fizyki (57 uczniów), a efektem nie do przecenienia okazał się zauważalny wzrost motywacji do samodzielnej nauki u wszystkich beneficjentów.

W „przeliczeniu” na godziny przebieg projektu wyglądał następująco:
- 1080 godzin zajęć z języków obcych dla uczniów szkół podstawowych, realizowanych w ramach 18 grup językowych (8 – język niemiecki, 10 – język angielski)
- 1920 godzin zajęć z języków obcych dla uczniów gimnazjów, realizowanych w ranach 16 grup językowych (5 – język niemiecki, 11 język angielski)
- 80 godzin dodatkowych zajęć z fizyki z elementami astronomii realizowanych w 4 grupach.
- 480 godzin dodatkowych z matematyki, realizowanych w 12 grupach.


Serdecznie gratuluję Gminnemu Ośrodkowi Obsługi Szkół i Przedszkoli udanej realizacji Projektu oraz osiągniętych w wyniku tej realizacji rezultatów. Ten projekt jest kolejnym potwierdzeniem, ze współpraca pomiędzy Urzędem Miasta a jednostkami organizacyjnymi Gminy, jaką jest GOOSiP układa się doskonale. Cieszę się, ze wszystko, co w ramach Projektu było zaplanowane udało nam się na bieżąco realizować. Optymizmem napawa mnie zwłaszcza to, że pracownicy doskonale radzą sobie ze śledzeniem nowości na temat projektów, które pojawiają się w Internecie.
Burmistrz Skarszew Dariusz SkalskiPODZIĘKOWANIE
EMPIK SCHOOL pełniący funkcję podwykonawcy w Projekcie pt. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gmin Skarszewy, Osieczna i Bobowo” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pragnie serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia z języka obcego. Sieć szkół językowych EMPIK SCHOOL we wszystkich województwach kraju współpracuje z ponad 1000 lektorów. Wśród nich szczególnym zaangażowaniem w wykonywaną pracę wyróżniali się nauczyciele biorący udział w w/w projekcie. EMPIK SCHOOL dziękuje im za pracę włożoną w organizację zajęć za pomocą najnowszej metody nauczania blended – learning oraz kreatywność w stosowaniu różnorodnych technik nauczania. Zadowolenie beneficjentów ostatecznych z prowadzonych zajęć oraz ich postępy w przyswajaniu języka obcego stanowią najlepszy dowód profesjonalizmu kadry nauczycielskiej.
Dziękując za współpracę gratulujemy nauczycielom, zespołowi zarządzającemu, pracownikom Gminnych Ośrodków Obsługi Szkół i Przedszkoli, Burmistrzom oraz władzom samorządowym udanego projektu.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »