ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego - archiwum: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Spis treści
Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego - archiwum
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach bez zastosowania
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.)

Skarszewy, dnia 24.07.2008 r.

dot. „Wykonanie modernizacji płyty boiska stadionu miejskiego w Skarszewach”


Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dotyczącego:

Wykonania modernizacji płyty boiska stadionu miejskiego w Skarszewach

na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) została wybrana oferta nr 02 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez „DAWAR PLUS” Dariusz Komar,  ul. Obornicka 39, 62 - 002 Suchy Las z ceną ofertową brutto: 299.238,66 zł.

Jednocześnie zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył następujący Wykonawca:

Wykonawca:

„ZIELONA ARCHITEKTURA” Spółka jawna
ul. Szymczaka 1/29
01-227 Warszawa

Oferta nr 1
Punktacja w kryterium cena 100 %: 32,75 pkt (Cena ofertowa: 913.649,86 PLN)

Wykonawca:

„DAWAR PLUS” Dariusz Komar
ul. Obornicka 39
62-002 Suchy Las

Oferta nr 2
Punktacja w kryterium cena 100 %: 100 pkt (Cena ofertowa: 299.238,66 PLN)
Wykonawca:

„GOLF PROJEKT” WALDEMAR SZADNY
ul. Kolonia Południowa 6
66-432 Baczyna

Oferta nr 3
Punktacja w kryterium cena 100 %: 41,70 pkt (Cena ofertowa: 717.464,63 PLN


Wykonawca:

Firma „OGRÓD”
Ewa i Jarosław Znamińscy
ul. Potokowa 9 B
80-283 Gdańsk

Oferta nr 4
Punktacja w kryterium cena 100 %: 30,24 pkt (Cena ofertowa: 989.356,92 PLN)


Skarszewy, dnia 15.07.2008 r.

WPGiIE/ZP. 341-04/2008

dot. „ Remontu drogi o nawierzchni bitumicznej Demlin – Nowe Gołębiewko, gmina Skarszewy”

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dotyczącego:

Remontu drogi o nawierzchni bitumicznej Demlin – Nowe Gołębiewko, gmina Skarszewy

na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) została wybrana oferta nr 02 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych S.A., ul. Drogowców 6, 83 – 400 Kościerzyna z ceną ofertową:

a)    Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych (ok. 1.500,00 m2): 52,80 zł brutto/m2,
b)    Uzupełnienie poboczy do rzędnej na remontowanym odcinku drogi: 2,81 zł brutto/ m2.
Suma pozycji a i b podlegająca ocenie: 55,61zł brutto

Jednocześnie zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył następujący Wykonawca:

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Spółka Akcyjna
ul. Pomorska 26 A
83 – 200 Starogard Gdański

Oferta nr 1
Punktacja w kryterium cena 100 %: 93,49 pkt (Cena ofertowa – suma pozycji a i b: 59,48 PLN)


Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych S.A.
ul. Drogowców 6
83 – 400 Kościerzyna

Oferta nr 2
Punktacja w kryterium cena 100 %: 100 pkt (Cena ofertowa – suma pozycji a i b: 55,61 PLN)


Skarszewy, dnia 03.06.2008 r.

WPGiIE/ZP. 341-03/2008

Wykonawcy
wg rozdzielnika

dot.„Remont drogi o nawierzchni bitumicznej Zapowiednik – Bączek, gmina Skarszewy

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dotyczącego:

Remont drogi o nawierzchni bitumicznej Zapowiednik – Bączek, gmina Skarszewy

na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) została wybrana oferta nr 01 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Spółka Akcyjna, ul. Pomorska 26 A, 83 – 200 Starogard Gdański z ceną ofertową:

a)    Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych (ok. 6.400,00 m2): 49,41 zł brutto/m2,
b)    Wymiana i uzupełnienie nawierzchni drogowej z podbudową (ok. 100,00 m2): 117,12 zł brutto/m2,
c)    Uzupełnienie poboczy do rzędnej na remontowanym odcinku drogi: 2,07 zł brutto/ m2.

Jednocześnie zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył następujący Wykonawca:

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Spółka Akcyjna
ul. Pomorska 26 A
83 – 200 Starogard Gdański


Oferta nr 1
Punktacja w kryterium cena 100 %: 100 pkt (Cena ofertowa – suma pozycji a, b i c: 168,60 PLN)


 Skarszewy, dnia 28.05.2008 r.

WPGiIE/ZP. 341-02/2008

Wykonawcy
wg rozdzielnika

dot.„Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oczyszczalni ścieków w Pogódkach oraz systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogódki, Koźmin i Jaroszewy, gmina Skarszew”

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dotyczącego:

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oczyszczalni ścieków w Pogódkach
oraz systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogódki, Koźmin i Jaroszewy,
gmina Skarszewy


na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) została wybrana oferta nr 01 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej „PROJEKT” Sp. z o.o., ul. Korfantego 9, 64 – 800 Chodzież z ceną ofertową: 249.978,00 PLN.
Jednocześnie zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Wykonawca:

Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej
„PROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Korfantego 9
64 – 800 Chodzież

Oferta nr 1
Punktacja w kryterium cena 100 %: 100 pkt (Cena ofertowa: 249.978,00 PLN)

Wykonawca:

„ART PROJEKT”
K & M Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7 f
83 – 400 Kościerzyna

Oferta nr 2
Punktacja w kryterium cena 100 %: 69,46 pkt (Cena ofertowa: 359.900,00 PLN)

Wykonawca:

„PROMIS”
mgr inż. Mirosław Łopato
ul. Kwiatowa 18
77 – 100 Bytów

Oferta nr 3
Punktacja w kryterium cena 100 %: 91,68 pkt (Cena ofertowa: 272.670,00 PLN)


Skarszewy, dnia 21.05.2008 r.

WPGiIE/ZP. 341-01/2008

Wykonawcy
wg rozdzielnika

dot. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Szczodrowo - Szczodrowski Młyn oraz Szczodrowo – Celmerostwo, gmina Skarszewy”

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dotyczącego:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Szczodrowo - Szczodrowski Młyn oraz Szczodrowo – Celmerostwo, gmina Skarszewy

na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) została wybrana oferta nr 06 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez Zakład Geologiczno – Wiertniczy i Wodno – Kanalizacyjny „KEMPEX”, ul. Wigury 4, 87 – 330 Jabłonowo Pomorskie, z ceną ofertową: 339.308,60 PLN.

Jednocześnie zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Wykonawca:

„JOKA” Sp. z o.o.
Kębłowo, ul. Kopernika 4
84-100 Puck

Oferta nr 1
Punktacja w kryterium cena 100 %: 56,87 pkt (Cena ofertowa: 596.580,00 PLN)

Wykonawca:

„MEL-KAN” Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 26
86-300 Grudziądz

Oferta nr 2
Punktacja w kryterium cena 100 %: 73,43 pkt (Cena ofertowa: 462.064,26 PLN)

Wykonawca:

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „AMEL“
Rokitki, ul. Kasztanowa 12
83-112 Lubiszewo

Oferta nr 3
Punktacja w kryterium cena 100 %: 63,88 pkt (Cena ofertowa: 531.167,91 PLN)

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „INREM” Sp. z o.o.
ul. Nowolipie 28 A
80-131 Gdańsk

Oferta nr 4
Punktacja w kryterium cena 100 %: 53,81 pkt (Cena ofertowa: 630.519,85 PLN)

Wykonawca:

„PRIS” Sp. jawna
Halina Nowak, Józef Kleinschmidt
ul. Kartuska 37
83-304 Przodkowo

Oferta nr 5
Punktacja w kryterium cena 100 %: 41,35 pkt (Cena ofertowa: 820.560,00 PLN)

Wykonawca:

Zakład Geologiczno – Wiertniczy i Wodno – Kanalizacyjny „KEMPEX”
ul. Wigury 4
87 – 330 Jabłonowo Pomorskie

Oferta nr 6
Punktacja w kryterium cena 100 %: 100 pkt (Cena ofertowa: 339.308,60 PLN)

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o
ul. Zielona 20
83 – 200 Starogard Gdański

Oferta nr 7
Punktacja w kryterium cena 100 %: 87,04 pkt (Cena ofertowa: 389.827,09 PLN)

Wykonawca:

Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „HIRSZ”
ul. Słowackiego 9
83 – 322 Stężyca

Oferta nr 8
Punktacja w kryterium cena 100 %: 64,36 pkt (Cena ofertowa: 527.204,66 PLN)

Wykonawca:

Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak
ul. Wiosenna 14
83 – 200 Starogard Gdański

Oferta nr 9
Punktacja w kryterium cena 100 %: 42,66 pkt (Cena ofertowa: 795.350,48 PLN)

Wykonawca:

Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy Mirosław Rychlik
Bydgoszcz
Oddział Nowe Dąbie
89 – 210 Łabiszyn

Oferta nr 10
Punktacja w kryterium cena 100 %: 95,74 pkt (Cena ofertowa: 354.413,92 PLN)

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZOJAX” Spółka Cywilna
Jan i Zofia Wildman
ul. Kasztanowa 3
83 – 210 Zblewo

Oferta nr 11
Punktacja w kryterium cena 100 %: 56,83 pkt (Cena ofertowa: 597.048,04 PLN)

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji
„DAK-BUD”  Ltd Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 108
83 – 200 Starogard Gdański

Oferta nr 12
Punktacja w kryterium cena 100 %: 48,67 pkt (Cena ofertowa: 697.080,29 PLN)

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo „HYDRO – SERWIS”
Stanisław Mielewczyk
ul. Słupska 45
83 – 340 Sierakowice

Oferta nr 13
Punktacja w kryterium cena 100 %: 66,21 pkt (Cena ofertowa: 512.431,18 PLN)

Wykonawca:

Zakład Instalacyjno Sanitarny i C.O.
Jan Miętki
ul. Starowiejska 1
83 – 420 Liniewo

Oferta nr 14
Punktacja w kryterium cena 100 %: 85,29 pkt (Cena ofertowa: 397.817,49 PLN)


Wykonawca:

Zakład Usługowy „MEL – KAN”
Henryk Dybowski
ul. Grunwaldzka 21
83 – 200 Starogard Gdański

Oferta nr 15
Punktacja w kryterium cena 100 %: 70,79 pkt (Cena ofertowa: 479.284,11 PLN)

Wykonawca:

„PECOL” Eugeniusz Bober
Rożental
ul. ks. Pasierba 14
83 – 130 Pelplin

Oferta nr 16
Punktacja w kryterium cena 100 %: 84,08 pkt (Cena ofertowa: 403.569,89 PLN)


Skarszewy, 24.10.2007 
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dotyczącego:
Udzielenie i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu budowy sieci wodociągowej Szczodrowo - Wybudowanie w stronę Przerębskiej Huty oraz budowę wodociągu Godziszewo - Marianka
na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) została wybrana oferta nr 01 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez NORDEA BANK POLSKA S.A. Centrala, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, z ceną ofertową: 85.937,96 PLN.
Jednocześnie zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Wykonawca:
NORDEA BANK POLSKA S.A.
Centrala
ul. Kielecka 2
81 – 303 Gdynia
Oferta nr 1
Punktacja w kryterium cena 100 %: 100 pkt (Cena ofertowa: 85.937,96 PLN)
Wykonawca:
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80 – 824 Gdańsk
Oferta nr 2
Punktacja w kryterium cena 100 %: 99,82 pkt (Cena ofertowa: 86.096,33 PLN)
Wykonawca:
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
Rynek 8
83 – 200 Starogard Gdański
Oferta nr 3
Punktacja w kryterium cena 100 %: 87,04 pkt (Cena ofertowa: 98.734,34 PLN)

Skarszewy, dnia 16.10.2007 r.
 
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dotyczącego:
Udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 570.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 rok z tytułu budowy sieci ciepłowniczej w Skarszewach

na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) została wybrana oferta nr 01 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk, z ceną ofertową: 164.074,97 PLN.

Jednocześnie zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Wykonawca:
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80 – 824 Gdańsk
Oferta nr 1
Punktacja w kryterium cena 100 %: 100 pkt (Cena ofertowa: 164.074,97 PLN)
Wykonawca:
NORDEA BANK POLSKA S.A.
Centrala
ul. Kielecka 2
81 – 303 Gdynia
Oferta nr 2
Punktacja w kryterium cena 100 %: 99,50 pkt (Cena ofertowa: 164.904,51 PLN)
Wykonawca:
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
Rynek 8
83 – 200 Starogard Gdański
Oferta nr 3
Punktacja w kryterium cena 100 %: 87,25 pkt (Cena ofertowa: 188.058,40 PLN)

Skarszewy, dnia 10.09.2007 r.

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dotyczącego:
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Szczodrowie w kierunku Przerębskiej Huty, gmina Skarszewy
na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) została wybrana oferta nr 01 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez Firmę Handlowo Usługową „M.B.P. DYSARZ” Maria Dysarz, ul. Zduńska 7c, 83 - 250 Skarszewy, z ceną ofertową brutto: 216.231,27 PLN.
Jednocześnie zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Wykonawca:
Firma Handlowo Usługowa „M.B.P. DYSARZ” Maria Dysarz
ul. Zduńska 7c
83 - 250 Skarszewy
Oferta nr 1
Punktacja w kryterium cena 100 %: 100 pkt (Cena ofertowa: 216.231,27 PLN brutto)

Wykonawca:
„ELTOR” Spółka Akcyjna
Trakt św. Wojciecha 223/225
80 – 017 Gdańsk
Oferta nr 2
Punktacja w kryterium cena 100 %: 72,08 pkt (Cena ofertowa: 299.975,17 PLN brutto)

Wykonawca:
Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki
ul. Starowiejska 1
83 – 420 Liniewo
Oferta nr 3
Punktacja w kryterium cena 100 %: 90,73 pkt (Cena ofertowa: 238.335,56 PLN brutto)


Wykonawca:
Firma Usługowo – Handlowa „LEMAR”
W.& M. Hartuna Spółka Jawna
ul. Drogowców 2
83 – 250 Skarszewy
Oferta nr 4
Punktacja w kryterium cena 100 %: 47,32 pkt (Cena ofertowa: 456.958,38 PLN brutto)

Skarszewy, dnia 28.08.2007 r.
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dotyczącego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przydomowej oczyszczalni ścieków dla 8 budynków mieszkalnych w Mirowie, gmina Skarszewy
na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) została wybrana oferta nr 02 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez Zakład Instalacyjno – Budowlany „SAN – BUD” Os. Piastowskie 62/53, 61 – 155 Poznań, z ceną ofertową brutto: 197.741,50 PLN.
Jednocześnie zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Wykonawca:
 „Bio – Nova” Sp. z o.o.
ul. Jana Brzechwy 3
51-141 Wrocław
Oferta nr 1
Punktacja w kryterium cena 100 %: 61,62 pkt (Cena ofertowa: 320.908,80 zł brutto)
Wykonawca:
 Zakład Instalacyjno – Budowlany
„SAN – BUD”
Os. Piastowskie 62/53
61 – 155 Poznań
Oferta nr 2
Punktacja w kryterium cena 100 %: 100,00 pkt (Cena ofertowa: 197.741,50 zł brutto)

Wykonawca:
KM Serwis Krzysztof Michna
ul. Słoneczna 12A/1
81-605 Gdynia
Oferta nr 3
Punktacja w kryterium cena 100 %: 86,96 pkt (Cena ofertowa: 227.387,45 zł brutto)

Wykonawca:
Zakład Usługowy „MEL – KAN”
Henryk Dybowski
ul. Grunwaldzka 21
83 – 200 Starogard Gdański
Cena ofertowa: 195.000,00 zł brutto

Skarszewy, dnia 24.07.2007 r.
WPGiIE/ZP. 341-03/2007
Wykonawcy
wg rozdzielnika
dot. „Rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z montażem 2 węzłów cieplnych w miejscowości Skarszewy”
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 Euro dotyczącego:
Rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z montażem 2 węzłów cieplnych
 w miejscowości Skarszewy
na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) została wybrana oferta nr 04 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez Zakład Usług Ciepłowniczych Sp. z o.o., ul. Połęże/Miałki Szlak 44, 80-720 Gdańsk, z ceną ofertową brutto: 583.160,00 PLN.

Skarszewy, 10.07.2007r.
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 Euro (poniżej progu na podstawie art. 11 ust. 8) dotyczącego:
Budowy kolektora deszczowego i nawierzchni ulic Cisowej i Rzemieślniczej
w Skarszewach
na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r ze zm.) została wybrana oferta nr 04 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych S.A., ul. Drogowców 6, 83-400 Kościerzyna z ceną ofertową brutto: 1.751.063,02 PLN.

Skarszewy, 02.07.2007r.
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro (procedura podprogowa) dotyczącego:
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarszewy
na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r .ze zm.) została wybrana oferta nr 01 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez „UNIGLOB” Piotr Ulrich, Ostrów Osiedle 119, 98-100 Łask z ceną ofertową brutto: 47.580,00 PLN.

Skarszewy, 06.06.2007r.
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro (procedura podprogowa) dotyczącego:
„Wykonania nawierzchni drogi na osiedlu Sikorskiego w Skarszewach”
na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r.) została wybrana oferta nr 01 (najniższa cena – jedna oferta) złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych S.A. ul. Drogowców 6, 83-400 Kościerzyna z ceną ofertową brutto: 66.056,00 PLN.

Skarszewy, 04.05.2007r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro na:

Budowę nawierzchni ulicy Polnej i Bednarskiej w miejscowości Skarszewy

została wybrana oferta nr 04 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych „EKOBUD – Starogard”, ul. Traugutta 56, 83-200 Staroagrd Gdański z ceną ofertową brutto: 300.727,50 PLN.


Skarszewy, 06.11.2006 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 Euro na:

Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w ulicy Polnej
i ulicy Bednarskiej w Skarszewach


została wybrana oferta nr 01 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena, jedna oferta) złożona przez Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki, ul. Starowiejska 1, 83 – 420 Liniewo z ceną ofertową brutto: 492.788,01 PLN.


Skarszewy, 02.11.2006 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro na:

Budowę linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej w Wolnym Dworze

została wybrana oferta nr 01 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez „PROTEL” Firmę Usługową – Produkcyjną, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, z ceną ofertową brutto: 80.188,56 PLN.


Skarszewy, 20.10.2006 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro na:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 733.000,00 zł
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2006 rok z tytułu
realizacji inwestycji


została wybrana oferta nr 01 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena, jedna oferta) złożona przez „Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim, Rynek 8, 80 – 200 Starogard Gdański, z ceną ofertową brutto: 211.197,42 PLN.


Skarszewy, 09.10.2006r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro na:

„Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej w Godziszewie”

została wybrana oferta nr 01 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena, jedna oferta) złożona przez „Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe i Rusztowaniowe „BUDROS” Sp. z o.o. ul. Kozietulskiego 1, 80 – 156 Gdańsk, z ceną ofertową brutto: 42.180,38 PLN.


Skarszewy, 05.10.2006r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro na:

„Roboty wykończeniowe świetlicy wiejskiej we wsi Więckowy”

została wybrana oferta nr 01 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena, jedna oferta) złożona przez „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Krzysztof Pelowski Bolesławowo 42/7, 83 – 250 Skarszewy, z ceną ofertową brutto: 33.961,61 PLN.


Skarszewy, 27. 09. 2006r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro na:

Dobudowę szybu windowego do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia
(łącznie z montażem windy osobowej – udźwig do 1000 kg).

została wybrana oferta nr 03 (najkorzystniejsza oferta - najniższa cena) złożona przez „DOM – PLAST” s.c. Jarosław Ciesielski, Tomasz Gradulewski, Al. Armii Krajowej 9 F, 83 – 200 Starogard Gdański, z ceną ofertową brutto: 155.700,00 PLN.


Skarszewy, 23.08.2006

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro na:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 226.512,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2006 rok z tytułu spłaty zobowiązań w związku z budową w 2005 roku wodociągu grupowego Bolesławowo – Obozin – Demlin – Mirowo, budową w 2005 roku kolektora sanitarnego Skarszewy – Bolesławowo, budową sali gimnastycznej w Godziszewie


została wybrana oferta nr 01 (jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu) złożona przez Bank Spółdzielczy Starogard Gdański, Rynek 8, 83-200 Starogard Gdański z ceną ofertową (całkowite obciążenie kredytu): 27.676,33 zł.


Skarszewy, 16.08.2006

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r ze zm.) informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 Euro na:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 232.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2006 rok z tytułu budowy lokali socjalnych. została wybrana oferta nr 01 (jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu) złożona przez Bank Spółdzielczy Starogard Gdański, Rynek 8, 83-200 Starogard Gdański z ceną ofertową (całkowite obciążenie kredytu): 66.021,00 zł.

Skarszewy, dnia 26.01.2006 r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

BURMISTRZ SKARSZEW

INFORMUJE, ŻE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, NA:

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania fragmentów gminy Skarszewy”


ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE – art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, zamówień póź. zm.) (postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego).


Skarszewy, 19.01 2006r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


BURMISTRZ SKARSZEW

INFORMUJE, ŻE W WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, NA:

Rozbudowa ogólnodostępnego – zorganizowanego kąpieliska nad jeziorem Godziszewskim we wsi Godziszewo.

ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA NR 1:

złożona przez:

Usługi Ogólnobudowlane
„AGA” Ewa Młyńska,
Więckowy 73
83-250 Skarszewy

z ceną ofertową brutto: 30.000,00 zł.


Skarszewy, dnia 19.01.2006 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


INFORMUJE, ŻE W WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PROWADZONEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, NA:

Budowę wodociągu grupowego Bolesławowo – Demlin – Mirowo z przyłączami, modernizacja przepompowni strefowej wody w Bolesławowie.


WYBRANO OFERTĘ NR 4:


Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O.
Jan Miętki
ul. Starowiejska 1
83 – 420 Liniewo


- za cenę łączną brutto: 919.927,14 zł,

- termin wykonania: 90 dni.

Skarszewy, dnia 20.09.2005 r. 
« poprzedni artykuł