ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego - archiwum: Ogłoszenia o zam
Spis treści
Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego - archiwum
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach bez zastosowania
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.)

 

Skarszewy, 14.07.2008r.

OFERTA

Opracowanie projektu oznakowania pionowego i poziomego ulic (drogi o nawierzchni utwardzonej – granice administracyjne miasta) w mieście Skarszewy --> format doc --> pobierz


Skarszewy, dnia 15.04.2008 r.

WPGiIE(art.4)341-19/2008

Ogłoszenie

Burmistrz Skarszew zaprasza do składnia ofert na: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Godziszewie” na warunkach określonych w załączniku do ogłoszenia.
Termin składania ofert do dnia: 07.05.2008 r. do godz. 10.00.
Do przedmiotowej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007).

Załącznik:
1.    druk oferty (opis przedmiotu zamówienia + warunki udziału w postępowaniu) (format doc) --> pobierz


Skarszewy, dnia 02.04.2008 r.

WPGiIE(art.4)341-16/2008

Burmistrz Skarszew informuje, że postępowanie na: „Wykonanie remontów chodników w mieście: ul. Kopernika ok. 210 m2, os. Sikorskiego ok. 50m2, ul. Tczewska ok. 210m2” zostało unieważnione.

Uzasadnienie: W określonym we warunkach terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Do przedmiotowej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007).


Skarszewy, dnia 26.03.2008 r.

WPGiIE(art.4)341-16/2008

Burmistrz Skarszew zaprasza do składnia ofert na: „Wykonanie remontów chodników w mieście: ul. Kopernika ok. 210 m2, os. Sikorskiego ok. 50m2, ul. Tczewska ok. 210m2” na warunkach określonych w załączniku do ogłoszenia.

Do przedmiotowej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007).

Załącznik:
1.    druk oferty (opis przedmiotu zamówienia + warunki udziału w postępowaniu). (format doc) --> pobierz


Skarszewy, dnia 03.03.2008 r.

WPGiIE(art.4)341-11/2008

Burmistrz Skarszew zaprasza do składnia ofert na: „Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno – kosztorysowej nawierzchni ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w Skarszewach w ciągu ulicy Starogardzkiej (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z drogą gminą prowadzącą do OTW „Borówno Wielkie”)” na warunkach określonych w załączniku do ogłoszenia.

Do przedmiotowej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007).

Załącznik:
1.    druk oferty (opis przedmiotu zamówienia + warunki udziału w postępowaniu). (format doc) --> pobierz


Skarszewy, dnia 14.02.2008 r.

WPGiIE(art.4)341-05/2008

Burmistrz Skarszew zaprasza do składnia ofert na: „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu” na warunkach określonych w załączniku do ogłoszenia.

Do przedmiotowej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007).

Załącznik:
1.    druk oferty (opis przedmiotu zamówienia + warunki udziału w postępowaniu). (format doc) --> pobierz


Skarszewy, dnia 12.02.2008 r.

WPGiIE(art.4)341-04/2008

Burmistrz Skarszew zaprasza do składnia ofert na wykonanie: „Wycen nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Skarszewach (wykonanie operatów szacunkowych)” na warunkach określonych w załączniku do ogłoszenia.

Do przedmiotowej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007).

Załącznik:
1.    druk oferty (opis przedmiotu zamówienia + warunki udziału w postępowaniu). (format doc) --> pobierz


Skarszewy, dnia 12.02.2008 r.

WPGiIE(art.4)341-02/2008

Burmistrz Skarszew informuje, że unieważnił postępowanie na: „Wycenę nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Skarszewach (wykonanie operatów szacunkowych)”.

W przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone po terminie określonym w warunkach udziału w postępowaniu.

Do przedmiotowej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.).


Skarszewy, dnia 04.02.2008 r.

WPGiIE(art.4)341-02/2008

Ogłoszenie

Burmistrz Skarszew zaprasza do składnia ofert na wykonanie: „Wycen nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Skarszewach (wykonanie operatów szacunkowych)” na warunkach określonych w załączniku do ogłoszenia.

Do przedmiotowej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.).

Załącznik:
1. druk oferty (opis przedmiotu zamówienia + warunki udziału w postępowaniu). (format doc) --> pobierz


Skarszewy, dnia 04.02.2008 r.

WPGiIE(art.4)341-03/2008

Ogłoszenie

Burmistrz Skarszew zaprasza do składnia ofert na: „Wykonanie robót geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Skarszewach” na warunkach określonych w załączniku do ogłoszenia.

Do przedmiotowej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.).

Załącznik:
1.    druk oferty (opis przedmiotu zamówienia + warunki udziału w postępowaniu). (format doc) --> pobierz

 

 


Ogłoszenia o zamówieniach bez zastosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.).

Skarszewy, 19.09.2007r. 

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew zaprasza do składnia ofert na:
„Udzielenie i obsługę kredyt długoterminowego w wysokości 225.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2007 rok z tytułu budowy nawierzchni drogi dla ul. Polnej i Bednarskiej w Skarszewach”
na warunkach określonych w załączniku do ogłoszenia.

Załączniki:
1. Istotne warunki zamówienia --> pobierz (format doc).

 


Skarszewy, dnia 20.06.2007 r.
WPGiIE/ZP.(art.4)341-27/07
Burmistrz Skarszew zaprasza do składnia ofert na wykonanie projektu technicznego „Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Tczewskiej na działce nr 181/4 w obrębie 6 w Skarszewach” na warunkach określonych w załączniku. Do pobrania załącznik 1 format doc, załącznik 2 format jpg.
Do przedmiotowej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.).

WPGiIE/ZP.(art.4)341-22/07
Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew zaprasza do składnia ofert na: Wykonanie projektu technicznego budowy nawierzchni drogi na odcinku 1 km we wsi Czarnocin” na warunkach określonych w załączniku.
do pobrania format doc (48KB) - Droga_Czarnocin.doc

 

 

Skarszewy, dnia 26.02.2007 r.

WPGiIE/ZP.341-07/2007


OGŁOSZENIE

Burmistrz Skarszew
zaprasza do składnia ofert na: „Roboty geodezyjne wykonywane na potrzeby Urzędu Miejskiego w Skarszewach” na warunkach określonych w załączniku.

Skarszewy, dnia 26.02.2007 r.

WPGiIE/ZP.341-07/2007


OGŁOSZENIE

Burmistrz Skarszew zaprasza do składnia ofert na: „Roboty geodezyjne wykonywane na potrzeby Urzędu Miejskiego w Skarszewach” na warunkach określonych w załączniku.

Skarszewy, dnia 25.05.2007 r.

Do pobrania: format doc ---> Roboty_geodezyjne.doc

Do przedmiotowej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.)


Skarszewy, dnia 23.02.2007 r.

WPGiIE/ZP.341-06/2007

OGŁOSZENIE

Burmistrz Skarszew zaprasza do składnia ofert na: „Wycenę nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Skarszewach – wykonanie operatów szacunkowych” na warunkach określonych w załączniku.
Do pobrania: format doc ---> Wycena_nieruchomosci.doc

Do przedmiotowej procedury nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.)


 


Skarszewy, dnia 21.11.2006 r.

 
Skarszewy, dnia 23.05.2007 r.

 

 

  
« poprzedni artykuł