ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Statut: Rozdział I. Postanowienia og
Spis treści
Statut
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Gmina
Rozdział III. Sołectwa
Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
Rozdział V. Tryb pracy Rady
Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych
Rozdział IX. Tryb pracy Burmistrza
Rozdział X. Zasady dostępu i.
Zmiana Statutu Gminy.

   STATUT   GMINY  SKARSZEWY

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 

 

Uchwała określa:

1) ustrój Gminy Skarszewy ,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectw oraz udziału przewodniczących rad sołeckich - sołtysów,  w pracach rady gminy,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Skarszewach i komisji Rady  Miejskiej ,

4) tryb pracy Burmistrza Skarszew ,

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Skarszewach

6) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza   oraz korzystania z nich.

§ 2.

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie  - należy przez to rozumieć Gminę  Skarszewy,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską  w Skarszewach,

3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Skarszewach,

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skarszewach ,

5) Burmistrzu  - należy przez to rozumieć Burmistrza  Skarszew,

6) Z-cy Burmistrza- należy przez to rozumieć Z-cę  Burmistrza Skarszew,

7) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Skarszewy,

 

8) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Skarszewy,

9) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Skarszewach  , 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »