ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Statut: Rozdział II. Gmina
Spis treści
Statut
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Gmina
Rozdział III. Sołectwa
Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
Rozdział V. Tryb pracy Rady
Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych
Rozdział IX. Tryb pracy Burmistrza
Rozdział X. Zasady dostępu i.
Zmiana Statutu Gminy.

Rozdział II. Gmina

 

§ 3.

 

1. Gmina  Skarszewy jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

3. Celem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

 

§ 4.

 

1.          Gmina Skarszewy położona jest w Powiecie Starogardzkim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar  16.979 ha .

2.          Granice i terytorium   Gminy oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu .

3.          W gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze - sołectwa, których rejestr prowadzi burmistrz .

 

§ 5.

 

1.    W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki

       organizacyjne.

2.      Burmistrz  prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6.

 

Herbem gminy Skarszewy jest historyczny herb miasta Skarszewy . Stanowi go wizerunek głowy Świętego Jana  w złotej aureoli , na niebieskim tle. Wzór herbu zawiera załącznik nr 2 do statutu .

 

     

                                                         § 7.

 

1.      Osobom zasłużonym dla Gminy Rada Miejska może nadać tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Skarszewy ,  „ Zasłużony dla Gminy Skarszewy „ oraz „Zasłużony sołtys Gminy Skarszewy „

2.      Regulaminy przyznawania wyżej wymienionych tytułów określone zostaną odrębną uchwałą Rady Miejskiej .

 

                                                           § 8.

 

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość  Skarszewy .

  
« poprzedni artykuł   następny artykuł »