ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Urząd Miejski arrow Wydział Finansowy
Wydział Finansowy: Sprawy bezpośrednio związane z klientem.
Spis treści
Wydział Finansowy
Wykaz pracowników.
Sprawy bezpośrednio związane z klientem.
Druki do pobrania.

Wydział Finansowy- sprawy bezpośrednio związane z klientem:

1. Wymiar podatkowy ( pokój nr 25 )

 • przyjmowanie informacji podatkowych w sprawie podatku rolnego, leśnego,

od nieruchomości - rozstrzyganie wątpliwości i pomoc klientowi w wypełnieniu

informacji

Informacje do w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dotyczą

osób fizycznych, którzy na terenie Gminy Skarszewy posiadają gospodarstwa

rolne, lasy oraz nieruchomości.

 • przyjmowanie deklaracji podatkowych w sprawie podatku rolnego, leśnego, od

nieruchomości - rozstrzyganie wątpliwości i pomoc klientowi w wypełnieniu

deklaracji

Deklaracje w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dotyczą

osób prawnych, którzy na terenie Gminy Skarszewy posiadają gospodarstwa

rolne, lasy oraz nieruchomości

Na wniosek podatnika:

 • wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstw rolnych
 • wydawanie zaświadczeń o posiadanych składnikach majątkowych
 • wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach
 • wydawanie pozostałych zaświadczeń

Wydawanie zaświadczeń podlega opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz.

1635 z późn. zmianami )

Na przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem

publicznym na wniosek podatnika

 • umarzanie podatków

W przypadku przedsiębiorców umorzenie staje się pomocą publiczną, wraz

z wnioskiem o umorzenie należy złożyć formularz :

 • zaświadczenie o pomocy de minimis

lub

 • informację o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis

otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat

Termin załatwiania sprawy: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ( rozdział 4 ordynacji podatkowej Dz U z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm)

Organem odwoławczym od wydanych decyzji przez organ podatkowy jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Skarszew w terminie 14 dni od dna doręczenia decyzji.

2. Windykacja podatkowa ( pokój nr 24 )

 • pobór podatków i opłat od klientów
 • przyjmowanie deklaracji podatkowej na podatek od środków transportowych,

rozstrzyganie wątpliwości i pomoc klientowi w wypełnieniu deklaracji

Deklaracje na podatek od środków transportowych dotyczą osób fizycznych

i osób prawnych, którzy na terenie Gminy Skarszewy posiadają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony wzwyż
 • ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony wzwyż
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton wzwyż, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
 • rolniczą prowadzoną poprzez podatnika podatku rolnego
 • autobusy

Na wniosek podatnika

- wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach podatków lokalnych

Wydawanie zaświadczeń podlega opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz.

1635 z późn. zmianami )

Na przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem

publicznym na wniosek podatnika

 • odroczenie lub rozłożenie podatków na raty

W przypadku przedsiębiorców odroczenie i rozłożenie na raty staje się pomocą

publiczną, wraz z wnioskiem o umorzenie należy złożyć formularz :

 • zaświadczenie o pomocy de minimis

lub

 • informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis

otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat

Termin załatwiania sprawy: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ( rozdział 4 ordynacji podatkowej Dz U z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm

Organem odwoławczym od wydanych decyzji przez organ podatkowy jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Skarszew w terminie 14 dni od dna doręczenia decyzji.

3. Kasa ( pokój nr 5 )

 • przyjmowanie wpłat od klientów
 • wypłata dodatków mieszkaniowych
 • pozostałe wypłaty