ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Urząd Miejski arrow Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich: Kompetencje
Spis treści
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kompetencje
Rejestry i sposoby udostępniania danych
Druki do pobrania
Wykaz pracowników z podziałem na funkcje.

Kompetencje Wydziału :
- wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
- prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym w formie gminnych zbiorów meldunkowych,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających,
- dokonywanie zameldowań i wymeldowań na pobyt stały i czasowy pod oznaczonym adresem,
- aktualizacja danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
- występowanie z wnioskiem o nadanie Numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności „PESEL”,
- prowadzenie w formie informatycznej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych na podstawie danych zgłoszonych przy ubieganiu się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego,
- wydawanie w formie zaświadczeń pełnych odpisów przetwarzanych danych osobowych dotyczących zainteresowanej osoby (ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji utraconych dowodów osobistych)
- udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych podmiotom wymienionym w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- przygotowanie spisów na wybory i referenda,
- wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie przeprowadzania spisów powszechnych,
- realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu, wyboru prezydenta i organów samorządowych wszystkich szczebli oraz referendum,
- prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
- przeprowadzenie rejestracji osób objętych rejestracją oraz uczestniczenie w kwalifikacji wojskowej,
- koordynowanie działań i współpraca z organami wojskowymi w przeprowadzeniu czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,
- współpraca z ochotniczą strażą pożarną,
- prowadzenie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
- utrzymanie w czystości budynku urzędu miejskiego.