ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ogłoszenia | Przetargi
Ogłoszenia | Przetargi

Skarszewy, 21.06.2013r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Zarząd Spółki Gminna Energetyka Cieplna sp. z  o.o. z siedzibą w Skarszewach os. Sikorskiego 13A zaprasza do udziału w przetargu pisemnym ofertowym na dostawę miału węglowego  do  Kotłowni  Miejskiej  KM-1  w  Skarszewach  os.  Sikorskiego  na  okres  od  01.09.2013  -31.08.2014.  Postępowanie  nie  podlega  przepisom  Ustawy  z  dnia  29  stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr19 poz.177z późniejszymi zmianami).

Treść ogłoszenia --> pobierz 


Skarszewy, 08.06.2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarząd Spółki Gminna Energetyka Cieplna sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach os. Sikorskiego 13A zaprasza do udziału w przetargu pisemnym ofertowym na dostawę miału węglowego do Kotłowni Miejskiej KM-1 w Skarszewach os. Sikorskiego na okres od 01.09.2011 -31.08.2012. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych /Dz.U.04.19.177/z późniejszymi zmianami.

I. Wymagane parametry opału:

1. Rodzaj opału: Miał węglowy - M IIA, typ-32.1

2. Wartość opałowa w stanie roboczym - Qir :
a. równa lub wyższa 20 tys. KJ/kg
b. równa lub wyższa 22 tys. KJ/kg
c. równa lub wyższa 24 tys. KJ/kg

3. Zawartość popiołu w stanie roboczym Ar mniejsza lub równa 18%.

4. Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym Str mniejsza lub równa 0,8%.

5. Wilgotność całkowita w stanie roboczym 12-15%.

6. Granulacja – 0-10 mm,

7. Szacunkowa wielkość dostaw opału w okresie 12 m-cy
- 20 tys. KJ/kg – ok. 500,00 ton
- 22 tys. KJ/kg – ok. 1000,00 ton
- 24 tys. KJ/kg – ok. 900,00 ton

Całkowita szacunkowa wielkość dostaw w okresie 12 miesięcy ok. 2.400 ton. Wielkość całkowita dostaw lub w poszczególnej kategorii może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania.

II. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1. Charakterystykę oferenta, formę prawną podmiotu, zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców oraz zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ZUS wystawione nie wcześniej niż 3-m-ce przed upływem terminu

składania ofert.

2. Warunki i sposób dostaw opału loco Kotłownia Miejska w Skarszewach,

3. Cenę jednostkową netto za 1 tonę, za każdy w/w rodzaj miału węglowego, loco Kotłownia Miejska w Skarszewach.

4. Warunki, terminy (30/60/90 dni od dnia dostarczenia faktury) i sposób płatności za dostawy.

III. Dopuszcza się podpisanie umowy wieloletniej.

IV. Dopuszcza się możliwości prowadzenia negocjacji z oferentami.

V. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

VI. Pisemne oferty należy składać na adres Spółki: Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o 83-250 Skarszewy os. Sikorskiego 13A do dnia 06.07.2011 roku do godz.14:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA DOSTAWĘ MIAŁU”.

VII. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub uznanie przetargu ofertowego za nierozstrzygnięty bez podania przyczyny.

VIII. Bliższych informacji udziela Adam Bartkowiak pod tel. (0-58) 588-05-19

                                                                                                   DYREKTOR
                                                                                            ADAM BARTKOWIAK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »