ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Ochrona środowiska arrow Ocena oddziaływania na środowisko arrow Obwieszcenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ...
Obwieszcenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ...

Skarszewy, dnia 21 września 2010 roku
WGIiOŚ.7627/15-2/09


Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28 w miejscowości Bożepole Królewskie, gmina Skarszewy.


OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) Burmistrz Skarszew niniejszym zawiadamia o wydaniu dnia 21 września 2010 roku dla przedsięwzięcia polegającego na:

wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28
w miejscowości Bożepole Królewskie, gmina Skarszewy,
Postanowienia, w którym
1.    Stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
2.    Nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
a)    Rozpoznanie hydrogeologiczne uwzględniające zaleganie wód podziemnych,
b)    Ocena możliwości ewentualnych zmian w stosunkach wód gruntowych na skutek realizacji przedsięwzięcia,
c)    Wskazanie sposobów odwadniania wyrobiska oraz gospodarki ściekami (wodami zbierającymi się w wyrobisku) w przypadku jego zalania,
d)    Uszczegółowienie i uzupełnienie danych na temat pokrycia szatą roślinną terenu planowanego do całkowitego przeobrażenia, w wyniku planowanego uruchomienia wydobycia kruszywa, w szczególności informacje o występowaniu objętych ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów, a także ewentualnej obecności w otoczeniu przedsięwzięcia chronionych siedlisk przyrodniczych,
e)    Uszczegółowienie i rozwinięcie opisu form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliżej położonych obszarów NATURA 2000 tj. ok. 1,16 km PLH220101 „Szczodrowo”, ok. 2,4 km PLH 220065 „Zielenina”, ok. 6,15 km PLH220094 „Dolina Wierzycy, rozpatrzenie ewentualnego oddziaływania, bądź uzasadnienie braku oddziaływania na obszary Natura 2000, a także na zlokalizowany w odległości ok. 0,5 km Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy,
f)    Rekultywacja wyrobiska po zakończeniu eksploatacji złoża, a także ewentualnego prowadzenia rekultywacji pośredniej w ramach postępowania eksploatacji,
g)    Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, w tym także wynikających z korzystania z publicznych ciągów komunikacyjnych i prowadzenia transportu urobku na etapie eksploatacji.

Z treścią Postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska (pok. 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »