ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start
PODSUMOWANIE KONKURSU usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

Gmina Skarszewy przystąpiła do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest    z terenu województwa pomorskiego”- edycja 2015 ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Gdańsku, podjęliśmy stosowne działania umożliwiające przygotowanie projektu.

W tym celu poinformowaliśmy Sołtysów wsi o konkursie, umieściliśmy informacje na tablicach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej, prosząc o zgłaszanie się właścicieli nieruchomości, którzy chcą zmienić pokrycie dachowe z eternitu.

Złożyliśmy wniosek i po uzyskaniu akceptacji z WFOŚiGW w Gdańsku na wykonanie zadania w roku 2015 podpisaliśmy umowę na zdjęcie płyt azbestowo - cementowych  z nieruchomości na terenie gminy Skarszewy. Koszt zadania oszacowano na kwotę 55 076,00 zł.


Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 55 087,76 zł. Na powyższe zadanie Gmina Skarszewy pozyskała dotację w wysokości 46 810,00 zł, z czego 27 533,00 zł pochodzi   z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i 19 277,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 8 277,76 zł. Osiągnęliśmy efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 9 361 m2 płyt azbestowo - cementowych.

Łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 126,56 Mg.

 

 

 

Punkt informacyjny dotyczący usuwania azbestu na terenie Gminy Skarszewy.

Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skarszewy mogą uzyskać informacje na temat usuwania azbestu w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, pok. nr 3, numer telefony 58/ 588 22 01 wew. 28, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 

ABC o azbeście

Azbest jest substancją o szkodliwym działaniu dla organizmu człowieka. Zagrożeniem są bardzo małe włókna azbestowe, które przedostają się z powietrzem do płuc i zwykle po kilkunastu latach mogą spowodować szereg chorób płuc z rakiem płuc włącznie.

Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

Dnia 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten zastąpiony został przez "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", ustanowiony uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., zmienioną uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. Obowiązujący program krajowy utrzymuje dotychczasowe cele i określa zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu, m. in. na temat zmian legislacyjnych, źródeł finansowania projektów związanych z azbestem można znaleźć na stronie serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

Strony internetowe zawierające informacje o azbeście:

I. Ministerstwo Gospodarki: www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

2. Baza azbestowa www.bazaazbestowa.gov.pl

3. Federacja Zielonych GAJA www.gajanet.pl i www.bezazbestu.com.pl

Usuwanie azbestu na terenie Gminy Skarszewy.

W 2014 r. w projekcie uczestniczyło 17 właścicieli nieruchomości.

Łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 52,36 Mg.

Koszt realizacji zadania wyniósł 24 592,87 zł. Na powyższe zadanie Gmina Skarszewy pozyskała dotację w wysokości 23 855,08 zł, z czego 50% kwoty,  tj. 11 927,54 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i 50 % kwoty, tj. 11 927,54  zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gmin w wysokości 737,79 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Skarszewy na Facebook'u

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

Strategia Rozwoju Woj. Pomorskiego

Wirtualne Skarszewy

Parafia św. Maksymiliana

Parafia św. Michała

Chata Kociewia

Kociewiacy.pl

Powiat Starogardzki

Wrota Pomorza

Codziennik prawny