ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Skarbnik
  Nazwisko, imię: Spierewka Sabina
 
Funkcja: Skarbnik Gminy
 
Telefon służbowy: 588 2201 (02) w. 30
 
E-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
 

  Kompetencje:

 • Kierowanie całością spraw związanych z obsługą finansową gminy.

 • Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących regulacji gospodarki finansowej organów i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

 • Realizacja zadań Głównego Księgowego Budżetu Gminy wynikających z art. 35 ustawy o finansach publicznych , w związku z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

 • Współpraca z organami gminy w zakresie rozdysponowania środków budżetowych.

 • Opracowywanie materiałów do sporządzenia projektu budżetu gminy.

 • Sporządzanie informacji o sytuacji finansowej gminy oraz opracowywanie prognozy kształtowania się kwoty długu gminy.

 • Przekazywanie wskazówek do planowania budżetowego jednostkom podporządkowanym Radzie Miejskiej.

 • Weryfikacja projektów planów jednostek budżetowych oraz weryfikacja projektów planów zakładów budżetowych i środków specjalnych w zakresie kwot powiązań z budżetem gminy i normatywnego stanu środków obrotowych.

 • Analizowanie gospodarki finansowej podporządkowanych jednostek oraz występowanie z wnioskami i propozycjami usprawnienia gospodarki finansowej tych jednostek, współpraca w tym zakresie z Inspektorem sprawującym kontrolę finansową jednostek organizacyjnych gminy.

 • Rozliczanie rocznej działalności podporządkowanych jednostek i zakładów budżetowych oraz środków specjalnych.

 • Przyjmowanie, weryfikacja i przygotowanie do zatwierdzenia sprawozdawczości budżetowej z nadzorowanych jednostek, sporządzanie sprawozdawczości łącznej.

 • Opracowywanie projektów zmian budżetu gminy, w tym również projektów rozdysponowania rezerw budżetowych, prowadzenie ewidencji tych zmian.

 • Opracowywanie projektu „Harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych”, zasilanie kont bankowych jednostek budżetowych gminy w ramach tego harmonogramu.

 • Sporządzanie wniosków o przekazanie dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury.

 • Negocjowanie z organami administracji rządowej i samorządowej wysokości środków finansowych na przejmowane bądź przekazywane zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.

 • Opracowywanie - stosownie do zakresu stanowiska – dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji, kredytów i pożyczek.

 • Opracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gminy w celu rozpatrzenia ich przez Radę Miejską. Weryfikacja materiałów informacyjnych złożonych przez jednostki organizacyjne.

 • Dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie Burmistrzowi Skarszew wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansowej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »