ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe

  04.11.2015 r.

Pismo do Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy na 2016 r.

-pismo->pobierz

-projekt uchwały RM->pobierz

12.10.2015 r.

 Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

oferta ->pobierz

  07.10.2015 r.

Zarządzenie nr m181/WPGiE/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 6.10.2015 r w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych.

Zarządzenie->pobierz

15.09.2015

Pismo w sprawie powołania komisji konkursowej z zakresu sfery zadań publicznych.

pismo->pobierz

11.09.2015 r.

Zarządzenie nr 167/WPGiIE/2014. Burmistrza Skarszew z dnia 10 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci

Zarządzenie ->pobierz

27.08.2015

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego->pobierz

28.07.2015

 Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego->pobierz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.07.2015

Przyznanie środków na realizację zadań publicznych->pobierz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.07.2015

 Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego – Pielęgnacja zieleni miejskie->pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 30.06.2015

Przyznanie środków na realizację zadań publicznych->pobierz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 15.06.2015

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - >pobierz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.05.2015 r.

Przyznanie środków na realizację zadań publicznych ->pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.04.2015 r.

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego – Pielęgnacja zieleni miejskiej -> pobierz

_____________________________________________________________________________________________________________________

17.02.2015r.

Zarządzenie Burmistrza Skarszew w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sfery zadań publicznych --> pobierz


28.01.2015r.

Burmistrz Skarszew prosi organizacje pozarządowe o wskazanie 1 osoby do dnia 06.02.2015r. mogącej brać udział w pracach komisji konkursowej z zakresu sfery zadań publicznych --> pobierz


15.01.2015r.
Zarządzenie Nr 7/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert oraz załacznik nr 1

21.11.2014 r.
Oferta pozakonkursowa na realizację zadania publicznego --> pobierz

18.09.2014 r.
Roczny program współpracy gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego --> pobierz
 
Pismo burmistrza --> pobierz

05.09.2014r.
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych --> pobierz

23.06.2014r. 
Zarządzenie Burmistrza Skarszew z dnia 18. 06. 2014r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  -->pobierz
 

04.06.2014r.  
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego - Utrzymanie ścieżki rowerowej na trasie Skarszewy - Bolesławowo -  --> pobierz 
 

04.06.2014r.  
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego - Promocja wolontariatu młodzieżowego -  --> pobierz 

25.03.2014r.
Zarządzenie Burmistrza Skarszew w sprawie przeznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych --> pobierz

25.03.2014r.
Zarządzenie Burmistrza Skarszew w sprawie przeznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych --> pobierz

17.03. 2014r. Zarządzenie Burmistrza Skarszew w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sfery zadań publicznych --> pobierz


 

13.03.2014r.  
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego - Pielęgnacja zieleni miejskiej -  --> pobierz 

26.02.2014r. 
Burmistrz Skarszew prosi organizacje pozarządowe o wskazanie 1 osoby do dnia 07.03.2014r. mogącej brać udział w pracach komisji konkursowej z zakresu sfery zadań publicznych  --> pobierz

13.02.2014r.
Oferta na realizacje zadania publicznego "Stworzenie warunków do podejmowania działalności społecznej i zawodowej przez osoby niepełnosprawne". --> pobierz

13.02.2014r. 
Zarządzenie Burmistrza Skarszew z dnia 13. 02. 2014r. w sprawie ogłaszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizaje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23. kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. -->pobierz

28.01.2014r.
Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania publicznego "Stworzenie warunków do podejmowania działalności społecznej i zawodowej przez osoby niepełnosprawne". --> pobierz

15.11.2-13r.
Roczny Program Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami -
Ogłoszenie -->  pobierz
Projekt --> pobierz

22.10.2013r.
Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania publicznego "Przegląd dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych --> pobierz

08.10.2013r.
Zarządzenie Burmistrza Skarszew w sprawie przeznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych. --> pobierz

30.09.2013r.Zasady poprawnego rozliczania przyznanej dotacji --> pobierz

25.09.2013r.
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego - Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych.  --> pobierz 

23.07.2013r.
Zarządzenie Burmistrza Skarszew w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych.  --> pobierz

23.07.2013r.
Zarządzenie Burmistrza Skarszew w sprawie przeznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. --> pobierz

28.06.2013r. Komisja konkursowa w sprawie konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych.  --> pobierz

26.06.2013r.  Zarządzenie Burmistrza Skarszew w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych.  --> pobierz
Załącznik nr 1  --> pobierz

19.06. 2013r. Zarządzenie Burmistrza Skarszew w sprawie przeznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Wypoczynek dzieci i młodzieży. --> pobierz


Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego - Pielęgnacja zieleni miejskiej - 14.06.2013r. --> pobierz 
 

16.04. 2013r. Zarządzenie Burmistrza Skarszew w sprawie przeznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. --> pobierz

 


05.03. 2013r. Zarządzenie Burmistrza Skarszew w sprawie przeznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży"). --> pobierz

 


28.02. 2013r. Zarządzenie Burmistrza Skarszew w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sfery zadań publicznych tj. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży"). --> pobierz

15.02.2013r. Burmistrz Skarszew prosi organizacje pozarządowe o wskazanie 1 osoby do dnia 22.02.2013r. mogącej brać udział w pracach komisji konkursowej z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży) --> pobierz


31.01.2013r. Burmistrz Skarszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży)”, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymieniony w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego zakresie upowszechnianie kultury fizycznej. -->pobierz

Zarządzenie Burmistrza Skarszew z dnia 18.04.2012r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. "Wypoczynek dzieci i młodzieży" (Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2012) --> pobierz

Powołanie komisji konkursowej - realizacja zadań z zakresu sfery zadań publicznych "Wypoczynek dzieci i młodzieży" 17.04.2012r.  --> pobierz

 Oferta realizacji zadania publicznego - Pielęgnacja zieleni miejskiej - 19.03.2012r. --> pobierz

Zarządzenie Burmistrza Skarszew z dnia 06.03.2012r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży). --> pobierz

Konkursy ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, ogłoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia. (16.02.2012r.)
 
1. Konkursy ofert w ramach programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" - edycja 2012 r. (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej):

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,5689,konkursy-ofert-w-ramach-programu-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-edycja-2012-r-.html

2. Konkurs ofert w ramach programu "Zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2012 roku". (Ministerstwo Zdrowia):

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=19203

Powołanie komisji konkursowej - realizacja zadań z zakresu sfery zadań publicznych "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 26.01.2012r.  --> pobierz

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  26.10.2011r. --> pobierz


 
« poprzedni artykuł