Lepszy transport publiczny, nowe placówki ochrony zdrowia, inwestycje wpływające na poprawę klimatu, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz imigrantów czy rozwój nowych miejsc pracy to zadania zapisane w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Zabierz głos i weź udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii. 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot jest wizją, którą będziemy urzeczywistniać, by żyło się nam lepiej i w bardziej komfortowych warunkach.  Dokument określa ramy współpracy oraz obszary działań, które wymagają poprawy i wcielenia w życie, by metropolia stała się lepszym miejscem do życia.

Dokument opiera się na czterech celach: klimat i przestrzeń, sprawny transport, wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego oraz efektywna koordynacja współpracy metropolitalnej.

Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ