Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarszewach, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 180/1, 217/2, obręb 9 Skarszewy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Skarszewy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego - Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Skarszew nr 188/WPPiN/2024 z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Skarszewy w trybie ustnego przetargu ograniczonego - załącznik do Zarządzenia Burmistrza Skarszew nr 189/WPPiN/2024 z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Skarszewy w trybie ustnych przetargów ograniczonych

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - załącznik do zarządzenia Nr 190/WPPiN/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2024 roku

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Godziszewie, oznaczonych ewidencyjnie nr 4 i 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik do Zarządzenia nr 184/WPPiN/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 24 czerwca 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - załącznik do Zarządzenia Burmistrza Skarszew nr 140/WPPiN/2024 z dnia 17 maja 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - załącznik do Zarządzenia Burmistrza Skarszew nr 139/WPPiN/2024 z dnia 17 maja 2024 r.

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o III przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Godziszewie, działki nr 93/10, 93/11, 93/13

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o VI przetargu ustnym nieograniczonym - działki położone w Godziszewie, nr 87/2-87/6, 93/3, 93/5, 93/6, 93/15 - 93/20, 93/23-93/26

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Godziszewie, oznaczonych ewidencyjnie nr 4 i 5

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczodrowie, oznaczonej ewidencyjnie nr 544/2

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Skarszew nr 96/WPPiN/2024 z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Skarszewy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o V przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Godziszewie

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Godziszewie

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o IV przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Godziszewie

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o II przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Godziszewo

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o IV przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej,położonej w miejscowości Wolny Dwór, w obrębie Wolny Dwór, gmina Skarszewy

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Godziszewie - działki nr 93/10, 93/11, 93/13

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Godziszewo

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o III przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Godziszewie

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Demlinie

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarszewach, oznaczonej ewidencyjnie nr 54/11, obręb 4 Skarszewy

Załącznik do Zarządzenia nr 165/RPPiN/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie o III przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wolny Dwór

Ogłoszenie o II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Demlinie

Informacja wynik II przetargu nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wolny Dwór stanowiąca działki nr 3382 336 i 3302 w obrębie Wolny Dwór

Informacja wynik I przetargu nieruchomość zabudowana położona w Demlinie oznaczonej ewidencyjnie nr 2189 obręb Demlin

Informacja wynik I przetargu nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Wolnym Dworze oznaczonej ewidencyjnie nr 8238 obręb Wolny Dwór

Informacja wynik I przetargu nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Demlinie oznaczona ewidencyjnie nr 806 obręb Demlin

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarszewach oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 449/12 i 398/8

I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarszewach oznaczonej ewidencyjnie nr 113/2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Skarszewy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Skarszewy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Godziszewie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bączku

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Demlinie

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Demlinie

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wolnym Dworze

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości gminnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Skarszewy w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Skarszewy w trybie ustnego przetargu ograniczonego

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Godziszewie, przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Skarszew nr 68/RPPiN/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, który odbył się 9 maja 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach

Ogłoszenie I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wolny Dwór

Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarszewach przy ul. Drogowców.

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości

Informacja po przetargu na zbycie nieruchomości w Godziszewie - działka nr 180/1

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Godziszewo

Informacja po przetargu na zbycie nieruchomości - działka nr 132/3 w Skarszewach

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w II przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Godziszewo, działka nr 180/1

Informacja po przetargu działka nr 16 Godziszewo

Informacja po przetargu działki nr 4 i 5 Godziszewo

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA w I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych, Godziszewo działki nr 4 i 5 oraz działka nr 16

Wynik V przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wolnym Dworze

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarszewach przy ul. Starogardzkiej

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew V przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wolnym Dworze

Ogłoszenie o II przetargu 180_1 Godziszewo

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Skarszewach - działki nr 82/2, 83/2, 84/2, obręb 7 Skarszewy

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wolnym Dworze - działki nr 370/74, 370/75, 370/76, 370/88, 370/97, obręb Wolny Dwór

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch lokali garażowych na Os. gen. Sikorskiego

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jaroszewach - działka nr 528/1

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Skarszewy

IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wolnym Dworze - działka 82/38

V przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wolnym Dworze - działki 82/40 i 82/46

IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wolnym Dworze - działka 82/39

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 82/39 w obrębie Wolny Dwór

Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu ustnego, ograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Godziszewie, działka nr 180/1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Skarszewy w trybie ustnego przetargu ograniczonego - Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Skarszew nr 142/RPPiN/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Skarszewy w trybie ustnego przetargu ograniczonego

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wolnym Dworze

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 180/1 w obrębie Godziszewo