REJESTR WYBORCÓW
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Telefon służbowy : 588-22-01 w. 40
e-mail wydziału : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny przyjęć klientów : 7.30-15.30

Sposób udostępnienia danych : 
dokument do pobrania : wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
osoba upoważniona do udostępnienia danych: burmistrz, naczelnik wydziału lub pracownik ewidencji ludności


ZBIÓR MELDUNKOWY, zbiór PESEL oraz ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Telefon służbowy : 588-22-01 w. 40
e-mail wydziału : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny przyjęć klientów : 7.30-15.30

Sposób udostępniania danych :
dokument do pobrania : wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
- osoba upoważniona do udostępnienia danych: burmistrz, naczelnik wydziału lub pracownik ewidencji ludności,
- do wniosku o udostępnienie jednostkowych danych dołącza się dowód dokonania opłaty - 31zł, którą wnosi się do kasy urzędu miejskiego lub na rachunek bankowy,
- organ prowadzący zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, może wydać, w formie zaświadczenia, pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby i zaświadczenie może mieć formę wydruku z aktualnego programu informatycznego,
- termin załatwienia sprawy, niezwłocznie lub do 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.
Organ prowadzący zbiory meldunkowe(...) udziela odpowiedzi na wniosek i udostepnia dane podmiotom, jeżeli przedstawiają podstawę prawną żądanej informacji a udzielona odpowiedź nie narusza prawa,
- burmistrz rozpatrując wniosek odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osoby, której dane dotyczą, lub innych osób,
- tryb odwoławczy : odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, za pośrednictwem Burmistrza Skarszew, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Wydanie dowodu osobistego :
- miejsce załatwienia sprawy pok. Nr 6 urzędu miejskiego
- wydział organizacyjny i spraw obywatelskich
- druk do pobrania : wniosek o wydanie dowodu osobistego
- termin załatwienia sprawy 30 dni
- od dnia 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane są bezpłatnie. Art. 36 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych został uchylony ustawą z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2009r. Nr 39, poz. 306),

Zameldowanie pod wskazanym adresem :
- miejsce załatwienia sprawy pok. Nr 6 urzędu miejskiego
- wydział organizacyjny i spraw obywatelskich
- druki do pobrania :
a) zgłoszenie pobytu stałego,
b) zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące,
- termin załatwienia sprawy : niezwłocznie

Wymeldowanie z miejsca pobytu :
- miejsce załatwienia sprawy pok. Nr 6 urzędu miejskiego
- wydział organizacyjny i spraw obywatelskich
- druki do pobrania :
a) zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego,
b) zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące
- termin załatwienia sprawy : niezwłocznie