W Urzędzie Miejskim ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy w wyniku egzaminu uzyskali awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Akt ślubowania odczytał burmistrz Skarszew Jacek Pauli, w obecności sekretarza gminy Andrzeja Janikowskiego, skarbnik gminy Sabiny Spierewki oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli Izabeli Woloszyk.

nauczyciele mianowani 23

W uroczystym wydarzeniu wzięli udział również dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

Awans uzyskało 16 nauczycielek:
🔸Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach
    Marta Jakubowska,
    Monika Richert.
🔸Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach
    Anna Netkowska.
🔸Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
    Monika Guziołek – Jankowska,
    Dorota Malinowska.
🔸Zespół Szkolno - Przedszkolny w Godziszewie
    Iwona Połłum,
    Magdalena Romaszewska,
    Anna Gielbert – Zawadka,
    Joanna Mikołajczyk.
🔸Szkoła Podstawowa im. Franciszka Nierzwickiego w Więckowach
    Dorota Bogdanowicz,
    Agnieszka Hensel.
🔸Szkoła Podstawowa im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie
    Elżbieta Muchowska.
🔸Przedszkole w Skarszewach "Tęczowy Zakątek"
    Aleksandra Skalska,
    Martyna Richert,
    Bożena Kosecka,
    Sabina Las.
 
Przyłączamy się do gratulacji i życzymy wielu sukcesów