Rada Miejska w Skarszewach podjęła uchwały wprowadzające ważne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejsza informacja dotyczy tego, że ujednolicono system naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całej gminie.

Radni uchwalili:
🔘 stawkę w wysokości 28 zł od osoby w przypadku nieruchomości zamieszkanych przez 1, 2, 3 lub 4 osoby
🔘opłatę od gospodarstwa domowego, w którym mieszka 5 i więcej osób, w wysokości 125,00 zł.
Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.
 
Tym samym wzięto pod uwagę sygnały, aby dokonać takich zmian, zgłaszane przez właścicieli budynków jednorodzinnych. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy jest zróżnicowania ze względu na rodzaj zabudowy. Dla nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym opłata od gospodarstwa domowego wynosi 81,00 zł miesięcznie bez względu na liczbę osób. Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców w niej zamieszkujących oraz stawki opłaty tj. 25,00 zł miesięcznie od osoby.
 
- Wprowadzenie zmian poprzedziły długie dyskusje na ten temat, zależało nam, aby jak najwięcej osób odczuło obniżenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Wprowadzone zmiany spowodują znaczne oszczędności w opłatach przede wszystkim w przypadku domów, w których mieszkają 1 lub 2 osoby - podkreślił burmistrz Skarszew Jacek Pauli.
 
Należy zaznaczyć, że w przypadku gospodarstwa domowego, w którym mieszka 5 i więcej osób, opłata 125,00 zł jest już maksymalną opłatą, co w przypadku rodzin wieloosobowych jest bardzo korzystnym rozwiązaniem.
Ponadto właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady będą zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie tj. w wysokości 1,00 zł od osoby miesięcznie oraz 5,00 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie (5 i więcej osób).
Zmiany wymagają wypełnienia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – o szczegółach na ten temat będziemy jeszcze informować.