W Nowym Wiecu, na prywatnym terenie, powstaje farma fotowoltaiczna. Inwestorem jest Spółka obrotu energią EZE 1 z grupy ENGIE - europejskiego lidera energii odnawialnej, producenta energii odnawialnej z wiatru i słońca.

 Inwestycja przewiduje wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Na terenie działki jest posadowiona konstrukcja wsporcza dwupodporowa w systemie południowym z dwoma rzędami modułów fotowoltaicznych (2104 sztuki). Będą one ułożone pionowo o nachyleniu pod kątem 25 stopni (±1°), ponadto zostaną posadowione dwie stacje transformatorowe, stanowiące integralną część farmy fotowoltaicznej.

Fotowoltaika, jako sektor energetyki wykorzystujący energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej, jest dziedziną rozwijającą się niezwykle dynamicznie w ostatnich latach. Rozwój technologii połączony z obniżeniem kosztów sprawił, że dziś coraz więcej państw na świecie uwzględnia fotowoltaikę jako jeden z głównych sektorów niezbędnych przemian energetycznych. W ciągu 20 lat sumaryczna moc wzrosła ponad 800-krotnie. Tak szybki rozwój możliwy jest dzięki stale obniżającym się kosztom technologii.
Dla gminy farma fotowoltaiczna to dodatkowy wpływ do budżetu w postaci podatku od nieruchomości.

DSC 0577