Dziś na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach gościła kadra zarządzająca Centrów Usług Społecznych w Słupsku oraz Czersku, a także Ośrodków Pomocy Społecznej z Nowego Dworu Gdańskiego oraz Dzierzgonia. Celem spotkania była wymiana dobrych praktyk oraz podniesienie jakości pracy i świadczonych usług społecznych.

logotypy gops

Spotkanie poprowadził dr Wojciech Chmielewski – Międzynarodowy Trener DM. Spotkanie było pierwszym z trzech zaplanowanych w ramach programu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego ze środków EFS  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, koordynowanego przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku. Dzięki dobrej współpracy z podmiotem ekonomii społecznej, jakim jest nasze Stowarzyszenie Integracja na Plus, mogliśmy godnie przyjąć przedstawicieli organizacji pomocowych.