41 tys. zł dla osób fizycznych i 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych - tyle maksymalnie dofinansowania można otrzymać, w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, na przedsięwzięcia związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Program skierowany jest do: osób fizycznych, najemców lokali mieszkalnych z zasobów gminy, małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali),
 

Ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”, w ramach którego można będzie uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. W Urzędzie Miejskim czekamy na mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie.

 Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Aby gmina uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trzeba zbadać potrzeby mieszkańców. 

Program skierowany jest do osób fizycznych, najemców lokali mieszkalnych i małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służące do ogrzewania i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Skarszewy.

Deklaracja nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie. Deklaracja ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę źródeł ciepła oraz poprawie efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Dane zawarte w deklaracji posłużą jedynie do oszacowania liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej mieszkań celem przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji, który Gmina Skarszewy będzie mogła złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Uwaga!
Dotacja udzielona będzie w formie refundacji poniesionych wydatków przez Beneficjenta końcowego. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Wypełnioną deklarację można złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Pl. gen. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, wysłać pocztą na adres urzędu lub złożyć drogą elektroniczną (podpisany skan) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /jw841dycj/SkrytkaEPS. Decyduje data wpływu do urzędu.

Zapisywanie zainteresowanych potrwa do 29.10.2023 r.

Deklaracja udziału w programie "Ciepłe Mieszkanie" jest do pobrania TUTAJ

Szczegóły na temat programu "Ciepłe Mieszkanie" są dostępne TUTAJ