GOPS w Skarszewach przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej i uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień-wrzesień 2023 r.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykułów spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg. Pomoc żywnościowa trafiła do 830 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Skarszewy. Osobom potrzebującym przekazaliśmy 15,272 ton żywności w formie 1660 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021 plus dla 14 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono w ramach edukacyjnych działań towarzyszących jeden warsztat z zakresu edukacji ekonomicznej.