Od 1 stycznia 2024 roku w Gminie Skarszewy zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym Mieszkańcy mają obowiązek złożyć DO KOŃCA 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Skarszewach NOWĄ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ.

Wysokość opłat
▪️nieruchomości, na których zamieszkuje 1, 2, 3 lub 4 mieszkańców - opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty, która wynosi 28,00 zł od osoby;
▪️nieruchomości, na których zamieszkuje 5 i więcej mieszkańców - opłata od gospodarstwa domowego wynosi 125,00 zł.

Szczegółowe informacje wraz z deklaracją są dostępne w Urzędzie Miejskim, pok. nr 10, tel. 58 588 22 01 wew. 2 oraz na stronie: https://www.skarszewy.pl/dla-mieszkanca/gospodarka-odpadami-komunalnymi/1249-od-01-01-2024-r-na-terenie-gminy-skarszewy-obowiazuja-nowe-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi